Tomohon anno 1977

1697

Alles wat je doet op internet blijft tot in de eeuwigheid bewaard. Dat wist ik. Maar inmiddels begint het net retroactief te worden. Ook mijn doen en laten van voor ik überhaupt wist wat een computer was, begint cyberspace te bereiken.

Voor de mensen zonder facebook account, hier een deelscreenshot:

Familie Jongeneel