GroenLinks voor je gezondheid

1976Als je mensen laat kiezen tussen portemonnee en gezondheid, kiezen ze eigenlijk altijd voor hun gezondheid. Gek genoeg vergeten ze dat vaak als ze in het stemhokje staan. Dan vinden ze hun portemonnee ineens wel het belangrijkst, of de overlast van hangjongeren of nog iets anders.

Ik vind dat raar. Juist bij de gemeenteraadsverkiezingen kun je als burger aan de overheid vertellen wat ze moet verbeteren in je directe omgeving. Dus dat is ook het moment om de overheid te vertellen dat je je gezondheid het belangrijkst vindt van allemaal.

Neem de luchtkwaliteit in Rotterdam. Die is nergens in de stad echt goed, maar op sommige plekken regelrecht beroerd. Het bekendst is de A13 die dwars door Overschie loopt. Mede dankzij hardnekkig protest van GroenLinks werd de maximumsnelheid daar onlangs weer verlaagd naar 80 kilometer per uur. De uitstoot van gevaarlijke stoffen neemt daardoor met twintig procent af, zodat de omwonenden minder kans hebben op gevaarlijke long- en hartziekten. De automobilisten leveren dertig seconden tijdwinst in. Het is maar wat je doorslaggevend vindt

Waar sommige partijen er juist trots op zijn dat ze de auto ruim baan geven, geef ik de voorrang aan mijn gezondheid. En die van de kinderen in de stad, die gelukkig nog massaal met de fiets naar school gaan. Zij ademen al hijgend niet alleen veel vieze lucht in, maar lopen ook het meeste gevaar bij aanrijdingen, als auto’s te snel kunnen rijden. Daarom verwacht ik van de overheid dat ze meer ruimte maakt voor fietsende scholieren, zodat ze zich gezond en veilig door de stad kunnen bewegen.

Misschien klink ik nu een beetje als een autohater. Dat is niet het geval. Ik mag ook graag van de auto gebruik maken, bijvoorbeeld om zware dingen te vervoeren. Maar iedere keer dat het voor mezelf handig is, is het voor anderen gevaarlijk en ongezond. Dus vind ik het niet meer dan normaal om het gebruik te beperken. Op de fiets ben ik geen bedreiging voor andermans gezondheid.

Daarom (en om andere leefbare redenen, zoals meer parken en strengere uitstootregels voor de industrie) stem ik op GroenLinks. In de loop der jaren heb ik gezien hoe andere partijen ook meer en meer waarde zeggen te hechten aan milieu en gezondheid. Dat is fijn. Maar ik blijf bij de partij die er het hardst aan trekt, net zo lang tot de anderen ook weer een stapje doen.

Op verzoek geschreven voor de serie ‘gewone leden bevelen hun partij aan’ op Vandaag en Morgen.