Microcolumn: Plan Simsalabim

In Berlijn – toch niet een stad die je direct met administratieve chaos associeert – loopt de registratie van asielzoekers in de soep, domweg omdat het er zoveel zijn. Ook elders in Duitsland, ja zelfs in Nederland, lukt het niet de bureaucratische procedures snel op te starten. Dus heb ik er wat moeite mee een plan serieus te nemen dat behelst dat we alle vluchtelingen op een paar onherbergzame plekken in Turkije door de molen gaan halen.

Het Plan Samsom lijkt als twee druppels water op het Plan Wilders. Grenzen dicht en ergens ver weg bepalen hoeveel mensen we binnenlaten (0 of 200.000). Beide plannen hebben meer raakvlakken met een goocheltruc dan met de realiteit. Of we het nou leuk vinden of niet, zolang het kut blijft in Syrië zullen de vluchtelingen komen. We kunnen beter een haalbaar opvangplan verzinnen dan sprookjes najagen. (sg)