Microcolumn: Vroem vroem

Aan VVD’ers uitleggen dat hardrijden gevaarlijk is, is net zoiets als katholieken vertellen dat een hostie niet écht het lichaam van Christus is. Ze weten het ergens wel, maar ze bijten liever hun tong af dan dat ze het toegeven, want het hoort bij hun geloof. Dus moet de minister van vroem vroem nu op zoek naar een andere reden waarom er zoveel doden vallen op snelwegen waar je extra hard mag rijden.

Ik zie een mooie jezuïtische oplossing aankomen die zowel de waarheid als het geloof spaart. Het probleem is niet dat je ergens 130 mag rijden, maar dat het 130-bord werkt als een recruteringspamflet voor snelwegjihadi’s. Als je de raketbanen een beetje verdekt opstelt, bestaan ze wel, maar veroorzaken ze minder ongelukken. (sg)