Microcolumn: Wraking

Zoals u waarschijnlijk wel weet is de rechtsstaat een complot van de media om de macht in dit land op slinkse wijze in de handen te frommelen van ongekozen, linkse juristen die niets liever doen dan de wil van het volk negeren. Het is dus genade van Geert Wilders dat hij ze één voor één wil wraken in plaats van allemaal tegelijk.

Het minder-minder-minder-proces is politiek gemotiveerd. De vraag is door wie. Mijn vermoeden is dat Geert zelf de boel zo lang mogelijk wil rekken, op hoge toon aandacht van de gehate Staatsomroep eisend, om tot half maart volgend jaar in beeld te blijven. Dat Nederlandse rechters op zo’n opzichtige manier aan een politieke reclamecampagne meewerken is inderdaad wel een reden tot wraking. (sg)