Er zijn niet honderd miljoen geweldsbereide moslims

De stelling

Geert Wilders sprak in Koblenz voor een menigte enthousiaste ‘patriotten’. Daarbij haalde hij onderzoek aan van Ruud Koopmans, hoogleraar sociologie en migratie-onderzoek aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Hij deed dat in het Duits, vertaald:

Professor Koopmans zegt ook, en ik citeer dat “van de één miljard moslims wereldwijd, tussen 10 en 20 procent bereid is geweld te accepteren, ook tegen burgers, ter verdediging van de islam”

De check

Geert Wilders verwijst hier naar een interview met Ruud Koopmans in het Algemeen Dagblad. Daarin zegt Koopmans letterlijk:

Je moet vaststellen dat van het miljard moslims bijna de helft een intolerante vorm van de islam aanhangt, waarbinnen haat jegens afvalligen en homoseksuelen en het schenden van vrouwenrechten normaal zijn. Van die 500 miljoen mensen, blijkt uit onderzoek, is tien tot twintig procent bereid om geweld te accepteren – ook tegen burgers – om de islam te verdedigen. Dat zijn minstens 50 miljoen moslims.

Wilders citeert Koopmans dus verkeerd en verdubbelt zo het aantal moslims dat geweld zou accepteren.

De uitspraak van Koopmans is zelf ook al het onderwerp van factchecks geweest. De NRC concludeerde dat de uitspraak waar was. De website Nieuwwij deed een contra-factcheck en zette nuancerende vraagtekens bij de onderzoeken die de NRC aanhaalde. De Volkskrant hield het op ‘nuance ontbreekt’.

De website Welingelichte Kringen liet mooi zien hoe makkelijk je iets gevoelsmatig kunt opblazen door “geweld accepteren” in de kop van een artikel te vertalen als “bereid geweld te gebruiken”. Dit terwijl er toch een groot verschil is tussen zelf geweld gebruiken (dader) en het goedkeuren als een ander dat doet (meeloper). Wilders houdt het op “accepteren”, maar doordat zijn bewering direct volgt op een passage over de aanslag in Berlijn ziet hij wel kans de associatie bij zijn toehoorders te wekken.

Geert Wilders kende de nuances die bij de uitspraak van Koopmans te zetten zijn. Niettemin koos hij ervoor om geen aantekening bij Koopmans bewering te plaatsen, maar er juist een schepje bovenop te doen. Dat is opzettelijk feiten verdraaien.

Omdat er wel een kern van waarheid schuilt in Wilders’ bewering (er zijn met alle nuances erbij inderdaad miljoenen moslims die geweld accepteren), beoordelen we deze als grotendeels onwaar. (sc)