Tash Aw: Map of the Invisible World

Adam is een jaar of twaalf (vermoed ik) als soldaten het huis binnenvallen en zijn pleegvader meenemen. Een moeder heeft hij niet. Het gebeurt op het fictieve eiland Nusa Perdo, maar de omstandigheden zijn zo reëel als maar wezen kan. Indonesië in de eerste drie weken van augustus 1964. Er zijn volop straatprotesten, massa-arrestaties van (vermeende) communisten, revolutionairen die aanslagen plegen en een president die de aandacht probeert af te leiden door Maleisië met oorlog te dreigen. Kortom, de Maleisische schrijver Tash Aw heeft een fraaie achtergrond voor Adams zoektocht in Map of the Invisible World.

Adams pleegvader Karl is een Nederlander die in het anticommunistische vangnet is beland. De jongen heeft één aanknopingspunt, een adres in Jakarta. Daar woont Margaret, een Amerikaanse jeugdliefde van Karl. Samen gaan ze op zoek in een ingenieus plot waar ik niet teveel over zal zeggen behalve dat die door het hart van de revolutionaire sfeer in het toenmalige Jakarta leidt (er is ook een mooie film over die periode).

Subplots

Hierdoorheen weeft Aw twee andere plotlijnen. De eerste is die van Adams broer Johan, van wie hij in het weeshuis is gescheiden. Johan woont in Maleisië en wordt geplaagd door de herinnering aan zijn jongere broer, aan wie hij indertijd beloofd heeft dat hij er altijd voor hem zal zijn. Ook Adam wil niet liever dan herenigd zijn met zijn broer, maar de twee weten van elkaar niet waar ze zijn. De tweede plotlijn is het gezamenlijke verleden van Margaret en Karl in het nog koloniale Indië, en Margarets leven sinds haar besluit dat het niets ging worden met Karl.

Die twee subplots zijn op zich interessant, maar de zoektocht van Adam naar zijn vader is zo dwingend, dat ik tijdens het lezen merkte liever door de subplots heen te bladeren. Het knappe van Aws verhaal is dat hij het heel persoonlijk weet te houden, zonder dat de maatschappelijke onrust alleen het decor is waarvoor mensen zich tot elkaar te houden. Ja, het draait om Adam, maar het is de gespannen politieke situatie die zijn persoonlijke lot voortdrijft. Prachtboek.