Baudet wil meldpunt cancel culture

Een groep prominenten onder leiding van FvD-leider Thierry Baudet wil dat er een meldpunt komt waar mensen aanhangers van de zogeheten cancel culture kunnen aangeven. ‘Dit is hét moment om tegenstanders van de vrije mening de mond te snoeren.’

‘De vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste waarden van onze democratische en open samenleving. Het is een grondrecht waar we pal voor moeten staan en dat we ons niet moeten laten afnemen door een kleine groep intoleranten’, aldus Baudet. ‘Ik geef als voorbeeld de kerel die mij met een oud-papierbak achtervolgde toen ik aan het flyeren was in Den Bosch. Deze is toen terecht door mijn beveiligers hardhandig op zijn plek gezet. Zo’n demonstrant die mijn mening meteen in de prullenbak wil stoppen, is cancel culture in optima forma. Die laatste uitdrukking komt uit het latijn.’

Volgens Baudet en zijn medestanders woedt met name op universiteiten een diversiteitsterreur. Daarbij zouden niet-witte mensen aangenomen worden die vervolgens hardop beweren dat er geen ruimte voor racistische uitlatingen zou moeten bestaan. ‘Iedere vorm van racisme moet natuurlijk worden afgewezen en bestreden, yada yada’, zegt Baudet. ‘Maar antiracistische groepen willen anderen die niet de juiste mening voorstaan, het recht op het geven van hun mening ontnemen. Dan kun je dus niet meer zeggen dat ni__ gewoon een kleinere hersenpan hebben. Dat woord gaan jullie van de MSM vast weer censureren. Het geeft aan hoe diep we al gezonken zijn in dit land.’

Dominant blank

Baudet: ‘In een open en democratische samenleving heeft iedereen immers recht op vrijheid van meningsuiting en dient het debat over ieder onderwerp te kunnen worden gevoerd. Ik vind bijvoorbeeld dat Europa dominant blank moet blijven. Die discussie gaat men uit de weg. Sterker nog, er wordt gewoon al diversiteitsbeleid gevoerd, terwijl we nog helemaal niet uitgesproken zijn over de wenselijkheid daarvan. Ze willen Nederland opheffen!’

De gedachte achter het meldpunt is dat aanhangers van de cancel culture met naam en toenaam bekend worden, zodat zij op hun intolerante gedrag kunnen worden aangesproken. Dat zal in eerste instantie vooral gebeuren via bedreigingen op Twitter onder de hashtag #allopinionsmatter. Slechts in het uiterste geval zullen intoleranten door beveiligers van FvD worden afgevoerd. Volgens Baudet is het een taak van de universiteiten en omroepen zelf om linkse medewerkers te ontslaan.

Critici halen hun schouders op over het initiatief. ‘Van ons mogen de diversiteitshaters brullen wat ze willen, we weigeren alleen ernaar te luisteren en vinden dat niemand dat zou moeten doen’, aldus een anonieme hacker op het account van Geert Wilders. ‘Als zij dat een inperking van hun vrijheid vinden, zoeken ze het maar lekker uit. Wij blijven gewoon zeggen wat we willen.’ (joop)