‘Implosie Forum voor Democratie is straf van god’

Niet antisemitisme, maar een religieuze twist ligt ten grondslag aan de ruzies binnen Forum voor Democratie. Dat achterhaalde journalist Karst Albers, kenner van de partij.

De ideologische grondlegger van Forum voor Democratie, Paul Cliteur, is een aanhanger van de zogeheten Meatball Brotherhood, een geheimzinnige cultus die uit Amerika is komen overwaaien. De pastafarians, zoals ze zichzelf ook wel noemen, zijn meestal niet als zodanig herkenbaar, hoewel ze soms een vergiet als hoofddeksel dragen wanneer zij privileges willen opeisen. Vaak ontkennen zij zelfs hun lidmaatschap, een praktijk die bekend staat als taqqiatela. Zo kunnen ze onherkenbaar in de samenleving hun doelen nastreven.

‘Toen Cliteur elders geen poot aan de grond kreeg, omdat men hem een rare kwibus vond, heeft hij zijn eigen partij laten oprichten’, aldus onderzoeksjournalist Albers, die werkt aan een boek over Forum voor Democratie. ‘Ik zeg bewust laten “laten oprichten”, want de MB schuift graag onverdachte stromannen naar voren als boegbeeld. Thierry Baudet voldeed aan alle eisen voor het holle vat: jong, ijdel, vlotgebekt, met zoveel geloof in eigen kunnen dat hij niet doorhad slechts het doorgeefluik van Cliteurs pastafarische idee├źn te zijn.’

Ondertoon

De problemen voor Forum begonnen toen aanzienlijke aantallen fascisten lid werden van de partij. Zij verwachtten klassieke jodenhaat, maar kregen bizarre boreale toespraken en rare frasen in het latijn waarvan de religieuze ondertoon hun ontging. Dat leidde tot spanningen met de oude garde.

‘Het lijkt erop dat Baudet de oren teveel heeft laten hangen naar de jonge antisemieten die zich religieus meer identificeren met ultraconservatieve katholieke bewegingen als Civitas Christiana dan met de MB’, analyseert Albers. ‘Daardoot kwam Cliteurs project voor een pastafarisch kalifaat in gevaar. Toen er geen redden meer aan was, heeft de goeroe uit Leiden het bijltje erbij neergelegd. Sindsdien doolt Baudet doelloos rond.’

Volgens Albers ziet Cliteur de ondergang van Forum als een straf van zijn god: ‘Vermoedelijk denkt hij dat de partij te lang gezwegen heeft over haar diepste beweegredenen, zodat voor de buitenwacht het antisemitisme de overhand kreeg. De bijnaam van de pastafarische god is niet voor niets “Het Monster”. Zijn toorn is nedergedaald op de partij om verdeeldheid en vernietiging te zaaien. Ik schat in dat Cliteur de komende maanden zal mediteren om met zijn eigen fouten in het reine te komen. Daarna komt hij ongetwijfeld terug met een nieuw initiatief.’ (joop)