LTO wil oppervlak Nederland verdubbelen

Om de stikstofcrisis te lijf te gaan wil landbouworganisatie LTO het grondoppervlak van Nederland verdubbelen. Door op deze innovatieve manier de uitstoot per vierkante kilometer te halveren verdwijnt een belangrijke economische rem voor boeren en bouw.

Het nog geheime plan komt voort uit de weerstand van VVD’ers en CDA’ers in diverse provincies tegen kabinetsplannen om daadwerkelijk iets aan de uitstoot van stikstof te doen. Sjaak van der Tak, voorzitter van landbouworganisatie LTO: “Als het kabinet zijn plannen doorzet, moeten we werk maken van reductie van de veestapel. Dat kan niet de bedoeling zijn, want wij willen juist groei. Daarom pleiten wij ervoor nog eens creatief naar het zogenaamde probleem te kijken.”

Verantwoordelijk minister Christianne van der Wal (VVD) noemt de gedachte van landsuitbreiding ‘interessant’: “Alle opties moeten onderzocht worden, ook als ze kennelijk alleen bedoeld zijn om uitvoering van het coalitieakkoord tegen te werken. Mijn partij staat traditioneel pal voor gelijke behandeling van reële en irreële ideeën, zeker als er geld mee gemoeid is.”

Dat de huidige crisis het gevolg is van jarenlang falend beleid is voor het kabinet geen overweging. “Dan kunnen we wel bezig blijven”, aldus een zichtbaar geïrriteerde premier Mark Rutte na afloop van kabinetsbereid over de kwestie. “Wij kijken liever vooruit dan dat we blijven hangen in het verleden. Er is nu een situatie. Die situatie moeten we oplossen met zo min mogelijk pijn voor iedereen. In afwachting van het onderzoek naar verruiming van ons grondgebied, schorten we daarom andere maatregelen op. Het heeft geen zin nu veel geld uit te geven aan pijnlijke ingrepen, als we met een eenvoudige aanpassing hetzelfde kunnen bereiken.”

Lobbykringen

Hoe Nederland precies zijn grondgebied moet verdubbelen is nog niet duidelijk. Haagse bronnen vermoeden dat deze taak uitbesteed zal worden aan de gemeenten. Die moeten dan binnen hun grenzen op zoek naar niet eerder opgemerkte oppervlakten, bij voorkeur om natuurgebieden heen, zodat de milieubelasting door nabije bouwterreinen en intensieve veeteelt vermindert.

Een andere optie die in lobbykringen circuleert is het veranderen van de definitie van oppervlak. Nu tellen verdiepingen van gebouwen niet als oppervlak in de zin van de omgevingswet, maar bijvoorbeeld wel in het kadaster. Gelijktrekken van de definities zou de uitstoot per vierkante meter drastisch kunnen reduceren. De VVD zou daar wel wat voor voelen, omdat de frase ‘gelijk’ erin voorkomt. Het CDA geeft door voorkeur aan ‘solidaire oppervlaktemaat’.

“Zo’n wetswijziging zou boeren in staat stellen hun veestapel te reduceren door een verdieping op hun stal te bouwen”, aldus Van der Tak. “Dat bouwen veroorzaakt zelf ook weer stikstof, dus moet je die verdieping zo laag mogelijk maken. Er zijn sandwichpanelen op de markt waarmee je in een handomdraai tien verdiepingen aan een stal toevoegt. Daar zal de milieubeweging wel weer bezwaar tegen hebben. Altijd zeuren en zieken, die lui, nooit eens met een open geest doorkachelen zoals we altijd gedaan hebben.” (joop)