Remkes onderzoekt slavernij-excuses

Een commissie onder leiding van Johan Remkes gaat onderzoeken onder welke omstandigheden wie precies aan wie excuses zal aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Een rapport wordt binnen enkele jaren verwacht.

“De excuses zijn zo onderhand toch een historisch moetje waarvan aanbieders noch ontvangers de oprechtheid invoelen”, aldus premier Mark Rutte bij de bekendmaking. “Dan is het voor beide partijen het meest comfortabel om een commissie in te stellen die de boel masseert en op de lange baan schuift, terwijl toch de illusie bestaat dat er iets gebeurt. Daarom heb ik Johan gebeld. Die heeft dit in de stikstofkwestie ook briljant ingestoken.”

Remkes, die wegens een rookpauze niet bij de presentatie aanwezig kon zijn, legde later uit welke lijn hij zal kiezen: “Er loopt momenteel een kort geding van nazaten van slaafgemaakten die de excuses willen uitstellen. Daar ben ik altijd voorstander van. De boel nog eens van alle kanten bekijken, studies laten verrichten, net zo lang doorouwehoeren tot iedereen murw gebeukt is en dan een compromis voorstellen waar niemand chocola van kan maken. Gouden aanpak, werkt altijd.”

Zwarte Piet

Ondertussen heeft zich een belangengroep gemeld van nazaten van slavenhandelaren die helemaal geen excuses willen aanbieden. “Er moet ook rekening gehouden worden met de gevoelens van witte Nederlanders die het allemaal aan hun reet zal roesten”, aldus woordvoerder Wierd Douwes. “Sorry zeggen voor de slavernij klinkt toch een beetje alsof we het erg vinden dat we er nu zo warmpjes bij zitten. De slaven deden het fysieke werk, maar wij zorgden voor de planning en organisatie. Dat verdient ook erkenning.”

Remkes: “Iedereen is welkom om tegen me aan te babbelen. Erger dan die terrorboeren wordt het toch niet. Maar deze belangengroep wil niet met mij praten. Ze willen direct met minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming in gesprek. En daar dan verkleed als Zwarte Piet naartoe, omdat het hun vrijheid van meningsuiting is. Ik denk niet dat mijn opdracht daardoor eenvoudiger wordt. Dit gaat Mark echt wel een fles jajem extra kosten.”

Omdat de uit te wisselen woorden min of meer loos zijn, verlegt de discussie zich naar een schadevergoeding. Rutte kon nog niet zeggen of Remkes ook hiervoor een ondoorgrondelijke oplossing zal aandragen: “Ik snap best dat de ontvangers niet alleen een gedicht willen, maar ook een cadeau. Op morele gronden ben ik voorstander van een zeer ruimhartige compensatie, maar we moeten ook naar de pragmatische kant kijken, bijvoorbeeld in de vorm van een speciaal belastingtarief voor ontvangen compensaties. De dominee-koopman heeft een belangrijke positie in ons slavernijverleden en die willen we daarom niet buitenspel zetten.” (joop)