JA21 gaat sensitivity readers inzetten

Joost Eerdmans en Annabel Nanninga van JA21 gaan sensitivity readers aanstellen om hun Twitter-tijdlijn te kuisen en te voorkomen dat interne discussies uit de hand lopen door beledigend taalgebruik.

“We worden regelmatig voor fascist of nazi uitgemaakt en het moet maar eens afgelopen zijn met dat soort uitlatingen”, legt het duo uit. Het is beiden al langer een doorn in het oog dat zij vanwege hun extreem-rechtse standpunten geassocieerd worden met het extreem-rechtse gedachtegoed. “Dat je een bepaald standpunt uit betekent niet vanzelf dat je achter dat gedachtegoed staat”, zegt Eerdmans. “En ik kan het weten, want ik heb in de loop van mijn politieke carrière echt allerlei standpunten gehad zonder dat daar gedachtegoed aan ten grondslag lag.”

De sensitivity readers moeten Eerdmans en Nanninga ontlasten bij het weren van kwetsende reacties in hun tijdlijn door linkse tweeps tijdig te blokkeren. Dit zal de gemoedsrust van de beide partijleiders ten goede komen, schatten zij in. “Iedereen zit tenslotte op Twitter om zijn eigen boodschap te verspreiden en zijn gelijk bevestigd te zien ten koste van anderen. Niet om zelf te incasseren.”

Achterban

Ondertussen rommelt het in de achterban van JA21. Leden zijn ongerust over het democratische gehalte van de partij en stelden een brief aan het partijbestuur op waarin zijn hun ongenoegen uiten. “We willen gevoelige zaken aankaarten zonder de partij op te blazen”, aldus een van de opstellers. “Daarom hebben ook wij het idee van sensitivity readers opgepakt. Een aantal mensen kijkt nog eens zorgvuldig naar de bewoordingen voordat we de brief versturen. Het moet beleefd zijn zonder dat het woke wordt. Dat is in onze gelederen best een cultuuromslag. We zijn gewend gewoon eruit te flappen wat we denken. Zo zeggen we nu bijvoorbeeld dat de partij meer volwassen moet worden en meer professionaliteit tonen, waar we vroeger het ontslag van het partijbestuur hadden geëist omdat ze er een fokking zootje van hebben gemaakt.”

Ook het partijbestuur voegt zich naar de nieuwe mode: “Normaal gesproken zouden we zeggen dat zulke verraders een eind mogen optyfen”, aldus de voorzitter. “Maar nu houden we het erop dat de brief van de bezorgde leden aanknopingspunten biedt. Dankzij de invloed van sensitivity readers lukt het misschien zelfs om de partij bij elkaar te houden. We overwegen daarom alle communicatie voortaan via hen te laten verlopen.”

In linkse kringen wordt de omarming van sensitivity readers door JA21 met argusogen gevolgd. Een anonieme gebruiker op het partijforum van BIJ1 sprak al van cultural appropriation: “Het is echt heel problematisch dat fascisten de boundaries gaan blurren. Sensitivity reading hoort bij onze heritage. Ik voel me echt onveilig hierbij.” (joop)