Resultaten voor de categorie Grabbelton

De wetenschap van het godsbewijs

1828

Ha, godsbewijzen in het nieuws! VU-promovendus Emanuel Rutten meent een nieuwe te hebben gevonden. Reden genoeg voor atheïstische amateurlogici om zich op te winden, maar voor wetenschapsfilosofen als ik is het natuurlijk hartstikke interessant. Rutten is niet op zijn achterhoofd gevallen en mag zich verheugen in internationale, wetenschappelijke aandacht.

Godsbewijzen zijn zeer nauw verbonden met de opkomst van de moderne wetenschap. Toen Aristoteles in de loop van de middeleeuwen herontdekt werd, ontstond ook grote belangstelling voor zijn theorie van de ‘eerste beweger’ (prime mover / first cause in het engels). Volgens Aristoteles werd iedere beweging veroorzaakt door iets anders, hetgeen hem ertoe aanzette te zoeken naar iets of iemand die het eerste zetje had gegeven. Dat leidde hem naar de ‘eerste beweger’, degene die bestond zonder oorzaak, ofwel God. De eerste beweger moest immaterieel zijn, want materie kan gemanipuleerd worden en God niet.

Lees verder De wetenschap van het godsbewijs

VSB Fonds zoekt projecten

1325

Toogdag van het VSB Fonds in de Hermitage in Amsterdam, die van ons twee miljoen heeft gekregen om kinderen met kunst in aanraking te brengen. Fijne rondleiding gehad, gedineerd in de oude kerkzaal onder wakend oog van het orgel, maar vooral gediscussieerd over de koers van het fonds.

De teloorgang van het Nederlandse verenigingsleven maakt het voor het fonds ingewikkelder om haar doelstellingen, bijdragen aan de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van mensen, te verwezenlijken. Culturele instellingen weten het fonds wel te vinden, maar op het maatschappelijke vlak ligt dat anders.

In Rotterdam, waar ik in de raad van advies zit, valt dat me extra op, terwijl ik weet dat er heel erg veel gebeurt in de stad. Kortom, wie een mooi maatschappelijk initiatief heeft, moet vooral eens op de website van het VBS Fonds kijken. Geld hoeft geen probleem te zijn.

Deze mail komt uit uw afgesloten mailbox

1308

“We are contacting you in regards to an unusual activity that was identified in your mailbox. As a result, your mailbox has been deactivated. To restore your mailbox, you are required to extract and run the attached mailbox utility.”

Wij hebben uw mailbox gedeactiveerd. Daarom zit dit mailtje er nu in. Zouden de makers van het virus aka ‘mailbox utility’ zelf ook in hun drogredenering geloven? In elk geval durf ik wel te wedden dat er weer een heleboel mensen op het bestandje geklikt hebben…

Joh, regel even een taakstraf voor me

1098

Gisteren in de trein, luid hoorbaar voor iedereen: “Wat is dat nou, ***, een boete, ***, alleen omdat ik op een bankje buiten heb geslapen, het was *** zomer, nou dan? Een ***, met justitie wil ik niks te maken hebben, die *** wouten, laat ze ze allemaal doodschieten. Een *** boete. Dat kan ik helemaal niet gebruiken, man, ik heb dat geld nodig voor m’n verjaardag.”

“Gevangenis? Wat *** is dat nou, ***, ***. Ik ga niet een week zitten. Dan moet ik *** hash en wiet regelen en dan pakken ze me daarmee, dat gaat niet. Zit ik ook met het vrouwtje. Kan ik geen taakstraf krijgen? *** justitie. Nee, geen boete, ik wil een taakstraf. Ah joh, regel jij een taakstraf voor me. ***! Nee, niet tegen jou, jij doet je best. Geen boete! Dat wil ik niet, zeg dat maar tegen ze. Een taakstraf.” (enzovoort)

Brandweer komt aan huis

1051

Als brandweerman kom je nog eens bij de mensen thuis. Het is namelijk een beetje de kern van je beroep, dat zich heel erg lastig vanachter een bureau laat uitvoeren. Toch is het nieuws volgens het AD/RD, of bedoelden ze misschien toch iets anders toen ze dit op de homepage zetten:

knipsel AD/RD

Popned bestaat al en heet Tros

1010

Ha, fijn nieuws uit Rotterdam! Ronald Sørensen heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een rechtse omroep, PopNed, als tegenwicht voor het linkse tuig dat Hilversum regeert.

Laten we er niet omheen draaien: de nieuwsprogramma’s op de publieke omroep zijn inderdaad behoorlijk centrum-links georiënteerd. Dat komt echter vooral omdat rechts Nederland lui is. Volkomen terecht dus dat Ronald de zaak wat probeert op te schudden.

Als ik de Tros was – want dat is de volkseigen omroep die het op actualiteitengebied behoorlijk laat afweten sinds Wim Borsboom niet meer op gezette tijden mag zeggen wat hij denkt – zou ik me eens goed achter de oren krabben. Of nee, misschien toch niet, want er zal ongetwijfeld een reden zijn waarom rechtse programma’s ontbreken: geen vraag naar. Niet omdat er onvoldoende rechtse mensen zijn, maar omdat die niet zo geïnteresseerd zijn in politiek. Zij zullen, vrees ik, ook het lot van Popned bezegelen.