Persoonlijke portfolio

Ergens in Amerika zit een spamboer die ervan overtuigd is dat hij mij kan bekeren tot Trump en dat ik bereid ben nog meer abjecte lulkoek te slikken als je er maar ‘Jezus’ bij zegt. Spul waarvan je denkt: hoe kan iemand er ooit intrappen? Neem deze:

This Biblical health secret has already been used by more than 10,270 Americans…

And the results they are reporting are SHOCKING.

Folks are seeing their blood sugar levels stabilize…getting off their insulin…and trashing their expensive prescriptions…

Okay, nu is het nog een beetje vaag. Dus maken we het concreter:

Lees meer Klik hier en Jezus geneest uw diabetes

Aan voorspellingen ga ik me niet wagen, behalve dat 2017 ondanks alle omineuze voortekenen waarschijnlijk een behoorlijk gewoon jaar zal blijken te zijn, waarin Nederland weer eens de meest rampzalige dansen van honger, armoede en oorlog ontspringt. Maak er wat van!

Zoals ik eerder al vertelde, ben ik ergens dit voorjaar actief geworden op StackExchange, een netwerk van gemeenschappen die elkaar op weg helpen met vragen over van alles en nog wat, van theologie tot software. In mijn geval WordPress, de open source software die de motor achter menige website is (ik had al langer een account, maar gebruikte dat alleen passief).

Het model van StackExchange is een prachtig voorbeeld van gamification om participatie te bevorderen en te belonen. Je rijst in de rangen door anderen te helpen, om precies te zijn door vragen te stellen die anderen interessant vinden, en antwoorden te geven waar anderen iets aan hebben. Een stelsel van buttons beloont specifiek gedrag, variërend van een gevatte opmerking maken bij een vraag of het signaleren van spam tot het corrigeren van de grammatica en code-layout om andermans bijdragen leesbaarder te maken of het aantrekken van nieuwe bezoekers (als u massaal op een van onderstaande linkjes klikt, zit er voor mij een bronzen button in). Het systeem zorgt ervoor dat degenen die zich het meest dienstbaar opstellen aan de gemeenschap vanzelf de leiders ervan zijn.

Volgens mij zou deze software ook uitermate geschikt zijn voor bijvoorbeeld politieke partijen om de interne discussie te bevorderen, op een manier die ervoor zorgt dat de zinvolle bijdragen vanzelf boven komen drijven. Iedereen kan bijdragen wat hij wil, maar pas als anderen je waarderen word je werkelijk gehoord. Op StackExchange zijn je bijdragemogelijkheden aanvankelijk beperkt. Pas als anderen je punten geven, groeien die mogelijkheden. Er is bovendien software actief die verdachte patronen signaleert, bijvoorbeeld een serie spambots of trollen die elkaar punten geeft om in de rangen te stijgen. Dat wordt vanzelf afgestraft.

Lees meer Mijn jaar op WordPress StackExchange

Afgelopen zomer was ik voor het eerst in ruim tien jaar terug in Tomohon, een dorp (inmiddels een stad) in de Minahasa, een christelijk gebied in het noorden van het Indonesische eiland Sulawesi. Om vijf uur ‘s ochtends werd ik uit mijn bed gebruld door de plaatselijke kerk. De kerk deed dat om de moskee voor te zijn.

Veertig jaar geleden, toen ik er als kind opgroeide, was dit ondenkbaar. Tomohon was christelijk gebied en het handjevol moslims hield zich koest. Nu zijn er meer moslims. Het gaat namelijk goed met de Minahasa en dus zijn er arbeiders nodig. Dat was vroeger al zo. Ons personeel kwam ook van het moslimdeel van Sulawesi.

De rivaliteit tussen christenen en moslims was hét gespreksitem. De taxichauffeur op het vliegveld was de eerste. “Wij Minahassers moeten meer kinderen maken, want anders worden we een minderheid”, begon hij te oreren zodra hij doorhad dat ik de taal sprak.

Lees meer Islamisering en kerstening in Indonesië

Ophef! Er ging een gerucht dat de NPO in een spotje ‘december’ zou zeggen in plaats van ‘Kerst’. Allerlei types over de rooie, want verkwanseling van de Nederlandse cultuur en zo. Terwijl Kerst al lang verkwanseld is, aan de heidenen (die “Kerst” nu met evenveel gemak als hefboom gebruiken om moslims ervoor aansprakelijk te stellen). Laat me even uw geheugen opfrissen:

  1. Kerst gaat over de geboorte van de invloedrijkste mens die ooit geleefd heeft, Jezus van Nazareth. Dus niet over het eten van kalkoen, optuigen van een kerstboom of knusjes bij elkaar hokken met de naaste familie. Ook leuk, maar bijzaak.
  2. Evenmin is er bij Kerst een rol weggelegd voor die olijke dikzak met z’n rode onesie en z’n rendieren. Cadeautjes geeft men met Sinterklaas.
  3. De centrale boodschap van Jezus aan de mensheid is dat iedereen de plicht heeft naar een ander om te kijken, ook als die ander een vreemdeling is met wie je weinig deelt. Het gaat in het leven om je naaste, niet om jezelf. Dat staat centraal bij Kerst.
  4. Met Kerst gaat men naar de mis (of dienst indien men protestant is). Ja, dat is gezellig, met veel gezang en een kerstverhaal, in traditionele of originelere vorm. Maar er is ook een boodschap: er komt licht in de wereld en iedereen heeft een opdracht het door te geven. Hoop, vrede, gerechtigheid – Kerst is geen passief consumptiefeest.
  5. Gaat men niet naar de mis/dienst, dan heeft men de essentie van Kerst eigenlijk al gemist. Maar goed, als ongelovige kan men ook op andere wijze soort van invulling geven aan de Kerstgedachte. Als het maar iets met de ander te maken heeft, en niet uitsluitend met de eigen kring.

Lees meer &?8220;Kerst&?8221; heeft niks met Kerst te maken

Vanaf 1 januari ontvangt stichting Rotown Magic, waar ik de trotse, onbezoldige voorzitter annex zakelijk leider van ben, structurele subsidie van de gemeente Rotterdam. De brief met voorwaarden kwam onlangs binnen. Er zijn de gebruikelijke voorwaarden: jaarplan, jaarbegroting, jaarrekening, enzovoort. En we moeten zorgen dat onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag hebben. Ik citeer:

Indien u werkt met vrijwilligers, dan dienen zij te beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) welke bij de eerste aanvang van de werkzaamheden niet ouder mag zijn dan 3 maanden en welke een geldigheid heeft tot 3 jaar na afgifte. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige activiteiten uitvoeren. Zie voor meer informatie www.rotterdam.nl/subsidies.

Het eerste wat mij – en u waarschijnlijk ook – opvalt is dat deze verplichting alleen geldt voor vrijwilligers. Betaalde krachten hebben hem kennelijk niet nodig. Aangezien een VOG voor iemand aanvragen 33,85 euro kost, kun je hem beter 30 euro geven en zeggen dat hij die moet opgeven bij de inkomstenbelasting. Dat is goedkoper en het scheelt administratieve rompslomp.

Lees meer Rotterdam rommelt met Verklaring Omtrent Gedrag

Welnu, de rant is de seculiere variant van een ouderwets Hollands genre, namelijk de donderpreek. De spreker strooit in een strakke monoloog de toorn des Heren uit over zijn gehoor. De toegesprokene is zondig, en zal dat weten. Redding is slechts mogelijk indien men tot inkeer komt en zijn leven betert. Met de brenger van het Woord valt niet te onderhandelen. Zijn gelijk is onwrikbaar.

De rant heeft wel wat extra vormeisen, bovenop de eloquentie. De belangrijkste daarvan is humor. Er mag wel iets doorschemeren van de postmoderne nieuwlichterij die zelfs van de strengste dominee enige relativeringsvermogen verlangt. Die humor mag echter niet ten koste gaan van de dwingendheid van de boodschap. De rant is geen farce. Ook lezers zonder gevoel voor humor krijgen de moraal in het gezicht geduwd. De woede is gespeeld, maar tegelijkertijd doodserieus. De spreker wil immers iets bereiken. Zijn gehoor moet iets gaan doen.

Aanstaande woensdag mag Rotterdam naar de stembus voor een referendum over de Woonvisie. Dat gaat over van alles en nog wat, maar is vernauwd tot de vraag of er 20.000 goedkope woningen gesloopt moeten worden. Omdat ik de strijd eromheen nogal gepolariseerd vond en de Vers Beton Kieswijzer geen soelaas bood, besloot ik de Woonvisie zelf maar te lezen. En kwam tot de conclusie dat er helemaal geen 20.000 woningen gesloopt gaan worden. De ambitie is er wel, maar de middelen zijn er niet. Pakt u hem er maar even bij (pdf).

Woonvisie, figuur 5

We gaan meteen naar figuur 5 op pagina 71. Wat u hier in de kolommen 2014 en 2030 ziet, is de afname met 20.000 van de totale voorraad goedkope woningen. De corporaties stoten 24.000 woningen af, de particuliere verhuur daalt met 3.500 en dat wordt deels gecompenseerd door een toename van 7.500 particuliere koopwoningen. Dat is opmerkelijk, want elders in de Woonvisie wordt de particuliere koop in het onderste segment als een risico aangewezen: eigenaren hebben vaak niet de middelen om hun huis goed te onderhouden. De corporaties moeten zich daar juist meer tegenaan bemoeien in plaats van ze afstoten.

Lees meer Woonvisie of niet: er worden geen 20.000 woningen gesloopt in Rotterdam

Gisteren werd dan eindelijk het forensische rapport gepresenteerd over de beerput van acht miljoen in het voormalige WaterFront pand. Helaas mag ik het rapport zelf niet inzien, maar de samenvattende brief van het college aan de raad (pdf) is al schokkend genoeg. Er werd geen huur betaald, maar wel kwistig bij de gemeente gedeclareerd voor niet uitgevoerde verbouwingen. Tenminste twee ambtenaren hebben actief aan de fraude meegewerkt, negen anderen zijn in elk geval passief betrokken geweest. Leidinggevenden die lont roken, vroegen niet door. De meest verbijsterende alinea uit de collegebrief is echter deze:

Het rapport van SVB Forensics BV geeft een feitelijk antwoord op de vraag wat er is gebeurd en hoe het heeft kunnen gebeuren. Er is nadrukkelijk aan de faciliterende ambtenaren van de afdeling Vastgoed gevraagd naar de reden of motief achter hun handelen. Op die vraag hebben de onderzoekers geen antwoord gekregen. In de gesprekken en uit het digitaal onderzoek zijn geen doorslaggevende feiten of omstandigheden naar voren gekomen die het motief voor hun handelen inzichtelijk maken. Deze vraag hangt als een mist over het rapport en maakt de uitkomsten op dit punt buitengewoon onbevredigend.

Dat haalt een streep door het vermoeden dat ik altijd gehad heb, namelijk dat de vastgoedcrisis ten grondslag lag aan de handelswijze van de gemeente. Het Vastgoedbedrijf (indertijd: OBR) was daardoor immers in financieel zwaar weer gekomen en had dus behoefte aan een opgepoetste balans. Daartoe moet je je panden zo hoog mogelijk waarderen en voor zoveel mogelijk verhuren. De gemeente had als beleid altijd dat verbouwingskosten in de huur verrekend werden, ongeacht of de waarde van het pand erdoor gestegen was. En onbetaalde rekeningen kun je op de balans laten staan, zodat het lijkt alsof dat pand meer waard is geworden en meer opbrengt.

Als dat het motief was geweest, zou het echter boven water gehaald zijn in dit rapport. Er lag dus geen systeemdruk aan het gehannes ten grondslag. Evenmin zijn de ambtenaren er collectief ingeluisd door vader en zoon Kan, de huurders. Ze hebben actief meegewerkt door informatie achter te houden en collega’s om de tuin te leiden. Het college wil gezien het juridische vervolg terecht niet speculeren, maar ik kan natuurlijk wel één en één optellen.

Lees meer Maar wie initieerde de fraude bij WaterFront?