Portfolio politiek

Mariko

149

Op de voorkeurslijstjes voor de nieuwe GroenLinkse kamerfractie die zo her en der verschijnen, ontbreekt steevast de naam van Mariko Peters. Als je in Kabul belangrijke dingen aan het doen bent, is het natuurlijk lastig om te lobbyen voor een hoge plek.

Nou heb ik Mariko ook niet meer gezien sinds onze laatste schooldag op het Christelijk Gymnasium Utrecht, maar toen was ze het slimste meisje van de klas. Dat was deels aanleg, deels een bereidheid tot hard werken. Aan de omschrijving van de kandidatencommissie te zien heeft ze beide eigenschappen nog steeds. En een buitenlandwoordvoerder die daadwerkelijk weet hoe het in een plaats als Kabul toegaat, lijkt mij bij voorbaat gezaghebbend.

Ik ben erg nieuwsgierig naar een hernieuwde kennismaking, maar ik ben nu al geneigd te denken dat Mariko de best gekwalificeerde allochtoon is voor een hoge plek op de lijst.

Collegeprogramma

148

Ik zou liegen als ik zei dat ik meteen warm werd van de berichten over het collegeprogramma. Na lezing van het volledige programma ben ik wat optimistischer. Om Leefbaar Rotterdam de wind uit de zeilen te nemen wordt er veel poeha gemaakt over de niet zo heel bijzondere veiligheidsparagraaf. Daarachter gaan echter veel waardevolle initiatieven schuil.

De 200 miljoen euro voor sociale participatie uit het coalitieakkoord is gevonden. De helft daarvan komt uit structurele middelen. De milieuambities zijn omhoog geschroefd. Rotterdam wil een topper worden in de ranking van Natuur en Milieu. Al met al zit er voor GroenLinks meer dan genoeg in om deelname aan dit college te rechtvaardigen.

Over cultuur wordt weinig gezegd, behalve dat het heel belangrijk is. Het enige concrete is de reservering van geld voor de bouw van een nieuw urban podium. Toch een beetje raar als de problemen in de popsector nu juist aangeven dat er een zalenoverschot is. Het probleem zit in gebrek aan programmeringsgeld, niet aan beton. Benieuwd hoe dat uitgewerkt gaat worden.

Amsterdamse lijst

147

Natuurlijk is het erg voorbarig om op basis van een paar regels advies een oordeel te velen, maar iedereen doet het, dus kan ik mij niet onbetuigd laten. Bij deze dus mijn mening over de kandidatenlijst van GroenLinks.

Op één onbetwist, Femke Halsema (Amsterdam). In het blok daarna, voor de plaatsen 2 tot en met 6, zitten bekende namen: Naima Azough (Amsterdam), Kees Vendrik (Amsterdam), Wijnand Duyvendak (Amsterdam) en Ineke van Gent (Groningen). De nieuwelingen zijn: Tofik Dibi (Turkse jongerenorganisatie, Amsterdam), Jolande Sap (econome, Amsterdam), Isabelle Diks (kledingontwerpster, Apeldoorn) en Mariko Peters (diplomate Kabul, Utrecht). Blok daarna: nog een paar Amsterdammers.

Enfin, u begrijpt mijn punt.

Campagnemateriaal

146

Om de een of andere reden wordt het nieuwe campagnemateriaal van GroenLinks landelijk door de afdelingen altijd met angst en beven tegemoet gezien. Zal de naam van de partij er duidelijk op staan? Is de slogan begrijpelijk?

Welnu, afgelopen zaterdag werd een en ander onthuld. De slogan was al bekend: groei mee. Een mooie, positieve boodschap. De beeldposters zijn aansprekend: reuzen in een landschap kaarten een van de drie thema’s aan, groen, sociaal en tolerantie. De tekstposters bevatten nog wat schoonheidsfoutjes. Groene teksten op een rode ondergrond zijn niet contrastrijk genoeg. Dat gaat dus waarschijnlijk wit worden.

Een probleem zie ik in de teksten. Het zijn bijna allemaal doordenkertjes, waarvan sommige behoorlijk ongelukkig. Partijleden die bekend zijn met het gedachtengoed, vinden ze ongetwijfeld spitsvondig. Maar als je niet doordenkt, kan de partij voor onbegrijpelijk of zelfs dom versleten worden. GroenLinks zal ook jongeren aow geven, stelt een van de teksten. Een van de posters is zelfs potentieel beledigend voor landgenoten van Arabische afkomst. Hopelijk wordt daar ook nog even over doorgedacht.

Elektromagnetisme, altijd lastig (2)

143

En jawel, we hebben er nog een. Door een post op verzamellog Planeet GroenLinks kwam ik er pas vandaag achter, maar ook in Breda heeft de mastenvrees toegeslagen. Onder aanvoering van GroenLinks wethouder Wilbert Willems is in augustus besloten de bouw van nieuwe umts-masten voorlopig tegen te houden (de site van de gemeente Breda laat geen deeplinken toe, dus ga naar breda.nl en zoek op ‘umts’).

Dat is knap balen voor die Bredanaars die nu al in de buurt van een umts-antenne wonen, want die krijgen nu de volle laag. Als er meer antennes komen, gaat het gemiddelde uitgezonden vermogen omlaag en is de kans op uitwassen dus kleiner. Gelukkig is het allemaal onzin.

Elektromagnetisme, altijd lastig

142

GroenLinks-wethouder Berry van Rijswijk in Sittard-Geleen houdt zijn poot stijf: het is niet gevaarlijk om een school te vestigen pal onder hoogspanningsdraden. Nu kan ik enige luchtigheid over de gevaren van elektromagnetisme wel waarderen (zie de post van 8 september), maar je kunt natuurlijk ook overdrijven.

Enig verband tussen lichamelijke klachten en umts-masten is namelijk nooit aangetoond, maar voor hoogspanningsmasten en kinderleukemie geldt dat wel. Bij veldsterkten boven de 0,4 tesla (en daar is hier sprake van) is de kans op leukemie een fractie hoger. Dat suggereert statistisch onderzoek. Of dat ook een oorzakelijk verband betekent, staat niet vast. Het kan ook nog toeval zijn.

Berry heeft dus gelijk dat hij zijn plan wil doorzetten, maar helemaal ontkennen dat er iets aan de hand is, is onverstandig, want een kleine onzekerheid bestaat wel degelijk. Alleen zijn er ook andere, veel grotere onzekerheden.

De school ligt nu in Sittard zelf, terwijl de nieuwe locatie in het dorp Guttecoven ligt. Ik durf te wedden dat zowel de luchtkwaliteit als de verkeersveiligheid daar op een hoger plan ligt. Goede kans dat de gezondheidsrisico’s voor de kinderen per saldo omlaag gaan. Maar ja, het kwaad van dat mysterieuze elektromagnetisme is natuurlijk veel interessanter om door geobsedeerd te raken.

Mastenvrees

139

GroenLinks, SP en PvdA hebben bakzeil gehaald met hun poging strengere normen voor UMTS-masten af te dwingen. Gelukkig maar, want dit is nou typisch een staaltje populisme van het soort waar ik een bloedhekel aan heb. Inspelen op wijdverspreide maar irreële angsten bij het grote publiek en proberen daar politiek gewin uit te halen. Bah.

De ironie wil dat hoe meer UMTS-masten je neerzet, hoe lager de pieken in stralingsbelasting worden. Angstigen zouden dus juist moeten pleiten voor zoveel mogelijk masten. Dat heb ik ooit eens uitgebreid uitgelegd in De Ingenieur.

Wink wink, nudge nudge, say no more

138

“Zeg Condi, die geheime cia-gevangenissen, bestaan die nou echt?”
“Ben, ik ben teleurgesteld dat je dat vraagt. Vertrouw je me niet?”
“Natuurlijk vertrouw ik je, Condi, maar ik moet toch iets tegen het Nederlandse parlement zeggen.”
“Zeg maar dat ik gezegd heb dat er niks aan de hand is.”

“Best parlement, ik heb het Condi zelf gevraagd en ze zegt dat er niks aan de hand is.”
“O, dan zal het wel waar zijn.”

“Wat horen we nou, Ben, heeft Condi tegen je gelogen?”
“Daar lijkt het wel op. Jammer hoor.”
“Dat vinden wij naief, dat je je zo in de luren laat leggen.”

Boodschap van waarheid en liefde

136

“Zij die regeren moeten oprecht zijn. Alles wat ze zeggen moet waar zijn, opdat het volk weet waar het aan toe is. Maar religie en politiek, beide hetzelfde, zijn niet op waarheid gebaseerd, maar op geloof, hersenspoeling, leugen, bedrog, kwaad, moord, achterlijkheid, en het inboezemen van angst om u, het volk, te laten doen wat zij willen ongeacht de consequenties. En in de religie en de politiek, gaat men uit van macht, niet van wat goed is. Religie en politiek zijn het kwaad in de wereld.”

“Hebben ze u gehersenspoeld dat religie en politiek goed zijn? Hebben ze u gehersenspoeld dat religie/politiek de enige manier is om gemeenschappen te besturen? Hebben ze u gehersenspoeld dat we in een democratie leven? Hebben ze u gehersenspoeld dat er scheiding is van kerk en staat? Hebben ze u gehersenspoeld dat u respect moet hebben voor hun religiën en voor hen? Hebben ze u gehersenspoeld dat hun door Hebreeën verzonnen bloeddorstige massamoordende God liefde is? Troggelen ze daarmee uw geld uit uw zakken in hun kerken, etc?”

Enfin, Hedy Parcherie is een van de 74 partijen die zich hebben ingeschreven voor de komende verkiezingen. Niet al die partijen zullen ook echt meedoen, omdat ze eerst nog geld en handtekeningen moeten verzamelen. Vandaar dat het volgende ook van belang is:

“Het tegenovergestelde van religie en politiek is het Hedyisme. Het Hedyisme is gebaseerd op waarheid, wetenschap, liefde en harmonie en gebruikt logica, analyse, rekenkunde, en extrapolatie om tot juiste uitkomsten en richtingen te komen, waardoor u weet waar u aan toe bent. In het Hedyisme gaat men niet uit van macht, maar van wat goed is. Is dit wat u wil? Doneer dan ten minste 1 euro om de Hedy Parcherie aan de verkiezingen te laten meedoen.”

Christen Unie

135

Vandaag is in de achtertuin van Alexander Pechtold het verkiezingsprogramma van D66 gepresenteerd. Maar goed, ik kan me beter bezig houden met een ander programma, dat van de Christen Unie, de partij die na de komende verkiezingen met haar zeven zetels een links kabinet aan een meerderheid gaat helpen.

Natuurlijk komt het woord ‘gezin’ in dat programma meer voor dan in dat van GroenLinks, maar verder lijkt het er veel op, zeker in sociaal-economisch opzicht. Met fiscalisering van de wao, aftoppen van de hypotheekaftrek en zo nog wat maatregelen plaatst de partij zich nadrukkelijk aan deze kant van het CDA.

De grote verschillen liggen als altijd op het micro-ethische vlak. De Christen Unie is tegen homohuwelijk, abortus, prostitutie, gokken, drugsgebruik en andere zaken die God verboden heeft, maar ziet goed kans de oude dogma’s met modern humanisme te verbinden. Ik heb het niet allemaal gelezen (want 82 bladzijden), maar aanknopingspunten biedt het absoluut.