Portfolio politiek

Elektromagnetisme, altijd lastig

142

GroenLinks-wethouder Berry van Rijswijk in Sittard-Geleen houdt zijn poot stijf: het is niet gevaarlijk om een school te vestigen pal onder hoogspanningsdraden. Nu kan ik enige luchtigheid over de gevaren van elektromagnetisme wel waarderen (zie de post van 8 september), maar je kunt natuurlijk ook overdrijven.

Enig verband tussen lichamelijke klachten en umts-masten is namelijk nooit aangetoond, maar voor hoogspanningsmasten en kinderleukemie geldt dat wel. Bij veldsterkten boven de 0,4 tesla (en daar is hier sprake van) is de kans op leukemie een fractie hoger. Dat suggereert statistisch onderzoek. Of dat ook een oorzakelijk verband betekent, staat niet vast. Het kan ook nog toeval zijn.

Berry heeft dus gelijk dat hij zijn plan wil doorzetten, maar helemaal ontkennen dat er iets aan de hand is, is onverstandig, want een kleine onzekerheid bestaat wel degelijk. Alleen zijn er ook andere, veel grotere onzekerheden.

De school ligt nu in Sittard zelf, terwijl de nieuwe locatie in het dorp Guttecoven ligt. Ik durf te wedden dat zowel de luchtkwaliteit als de verkeersveiligheid daar op een hoger plan ligt. Goede kans dat de gezondheidsrisico’s voor de kinderen per saldo omlaag gaan. Maar ja, het kwaad van dat mysterieuze elektromagnetisme is natuurlijk veel interessanter om door geobsedeerd te raken.

Mastenvrees

139

GroenLinks, SP en PvdA hebben bakzeil gehaald met hun poging strengere normen voor UMTS-masten af te dwingen. Gelukkig maar, want dit is nou typisch een staaltje populisme van het soort waar ik een bloedhekel aan heb. Inspelen op wijdverspreide maar irreële angsten bij het grote publiek en proberen daar politiek gewin uit te halen. Bah.

De ironie wil dat hoe meer UMTS-masten je neerzet, hoe lager de pieken in stralingsbelasting worden. Angstigen zouden dus juist moeten pleiten voor zoveel mogelijk masten. Dat heb ik ooit eens uitgebreid uitgelegd in De Ingenieur.

Wink wink, nudge nudge, say no more

138

“Zeg Condi, die geheime cia-gevangenissen, bestaan die nou echt?”
“Ben, ik ben teleurgesteld dat je dat vraagt. Vertrouw je me niet?”
“Natuurlijk vertrouw ik je, Condi, maar ik moet toch iets tegen het Nederlandse parlement zeggen.”
“Zeg maar dat ik gezegd heb dat er niks aan de hand is.”

“Best parlement, ik heb het Condi zelf gevraagd en ze zegt dat er niks aan de hand is.”
“O, dan zal het wel waar zijn.”

“Wat horen we nou, Ben, heeft Condi tegen je gelogen?”
“Daar lijkt het wel op. Jammer hoor.”
“Dat vinden wij naief, dat je je zo in de luren laat leggen.”

Boodschap van waarheid en liefde

136

“Zij die regeren moeten oprecht zijn. Alles wat ze zeggen moet waar zijn, opdat het volk weet waar het aan toe is. Maar religie en politiek, beide hetzelfde, zijn niet op waarheid gebaseerd, maar op geloof, hersenspoeling, leugen, bedrog, kwaad, moord, achterlijkheid, en het inboezemen van angst om u, het volk, te laten doen wat zij willen ongeacht de consequenties. En in de religie en de politiek, gaat men uit van macht, niet van wat goed is. Religie en politiek zijn het kwaad in de wereld.”

“Hebben ze u gehersenspoeld dat religie en politiek goed zijn? Hebben ze u gehersenspoeld dat religie/politiek de enige manier is om gemeenschappen te besturen? Hebben ze u gehersenspoeld dat we in een democratie leven? Hebben ze u gehersenspoeld dat er scheiding is van kerk en staat? Hebben ze u gehersenspoeld dat u respect moet hebben voor hun religiën en voor hen? Hebben ze u gehersenspoeld dat hun door Hebreeën verzonnen bloeddorstige massamoordende God liefde is? Troggelen ze daarmee uw geld uit uw zakken in hun kerken, etc?”

Enfin, Hedy Parcherie is een van de 74 partijen die zich hebben ingeschreven voor de komende verkiezingen. Niet al die partijen zullen ook echt meedoen, omdat ze eerst nog geld en handtekeningen moeten verzamelen. Vandaar dat het volgende ook van belang is:

“Het tegenovergestelde van religie en politiek is het Hedyisme. Het Hedyisme is gebaseerd op waarheid, wetenschap, liefde en harmonie en gebruikt logica, analyse, rekenkunde, en extrapolatie om tot juiste uitkomsten en richtingen te komen, waardoor u weet waar u aan toe bent. In het Hedyisme gaat men niet uit van macht, maar van wat goed is. Is dit wat u wil? Doneer dan ten minste 1 euro om de Hedy Parcherie aan de verkiezingen te laten meedoen.”

Christen Unie

135

Vandaag is in de achtertuin van Alexander Pechtold het verkiezingsprogramma van D66 gepresenteerd. Maar goed, ik kan me beter bezig houden met een ander programma, dat van de Christen Unie, de partij die na de komende verkiezingen met haar zeven zetels een links kabinet aan een meerderheid gaat helpen.

Natuurlijk komt het woord ‘gezin’ in dat programma meer voor dan in dat van GroenLinks, maar verder lijkt het er veel op, zeker in sociaal-economisch opzicht. Met fiscalisering van de wao, aftoppen van de hypotheekaftrek en zo nog wat maatregelen plaatst de partij zich nadrukkelijk aan deze kant van het CDA.

De grote verschillen liggen als altijd op het micro-ethische vlak. De Christen Unie is tegen homohuwelijk, abortus, prostitutie, gokken, drugsgebruik en andere zaken die God verboden heeft, maar ziet goed kans de oude dogma’s met modern humanisme te verbinden. Ik heb het niet allemaal gelezen (want 82 bladzijden), maar aanknopingspunten biedt het absoluut.

Groei mee

134

Zo, ik heb ‘Groei mee’ eens wat beter doorgenomen en ga daar voor de verandering een lange post aan wijden. Je moet tenslotte wat als je afdeling zich niet met landelijke zaken onledig houdt (we hebben het hier in Rotterdam druk genoeg met onszelf).

Uiteraard ben ik begonnen met de visietekst, maar dat was zo’n aaneenschakeling van politiek correcte statements dat ik snel doorgegaan ben naar de punten. Iedere muggenzifter kan wel punten vinden die er niet in staan en ’toch niet mogen ontbreken in het programma van GroenLinks’, maar ik vind het redelijk compleet ogen, met een accent op die onderwerpen die andere partijen ook belangrijk vinden en die dus een rol gaan spelen in de debatten.

Gewoontegetrouw haalt GroenLinks net iets meer overhoop dan andere gevestigde partijen en straalt het ook iets meer vertrouwen in de mensheid uit, waarbij de grenzen van de naïviteit soms nadrukkelijk in beeld komen. Bij twee punten in de financiële paragraaf gingen mijn wenkbrauwen omhoog.

Wat ik mij ten eerste afvraag is of de aftopping van pensioensparen op 1,5 keer modaal helemaal doordacht is. Het werkt waarschijnlijk goed voor werknemers met een gelijkmatige pensioensopbouw, maar allicht niet voor kleine ondernemers en freelancers voor wie de pensioensopbouw afhangt van hoeveel ze in dat jaar verdiend hebben. En ik vraag me af hoe dit uitwerkt in combinatie met fiscalisering van de aow. Als je dit tegelijkertijd gaat doen, zijn er groepen mensen die totaal het zicht verliezen op wat ze later te besteden hebben.
 • Tweede opmerking: grosso modo levert het hoger onderwijs weer honderden miljoenen in ten gunste van basis- en middelbaar onderwijs. Dat is eigenlijk alleen mogelijk als je ook het lef hebt om de toegang tot dat hogere onderwijs te beperken. Anders komt de kwaliteit echt in het geding.
 • Ten slotte vraag ik me af hoeveel ambtenaren er nodig zijn om al dit uitgedachte beleid te implementeren en hoe een ‘kort en bondig’ regeerakkoord eruit ziet als het GroenLinks verkiezingsprogramma al bijna veertig pagina’s beslaat.

  Ambtenaren (2)

  133

  Nou, GroenLinks kan het ook, hoor. In het op dezelfde dag als dat van de PvdA geopenbaarde programma (handig!), worden de waterschappen ook afgeschaft. Nog wat ambtenarenbashing levert verdere bezuinigingen op. En er heerst nog steeds dat idiote idee dat Jan-Peter Balkenende de zwaarste overheidsbaan van Nederland heeft, dus ook het recht op het hoogste salaris.

  Maar los van de endemische politieke zelfoverschatting ziet het er op het eerste gezicht goed uit. En de financiële paragraaf oogt als altijd doortimmerd. Nu eerst maar eens wat verder lezen.

  Ambtenaren (1)

  132

  Ja hoor, ook de PvdA wil snijden in het ambtenarenapparaat, aldus het verkiezingsprogramma. Politici hebben nu eenmaal het nodige dédain voor hun werknemers. Gelukkig is dat dédain vaak wederzijds, en is er een stilzwijgende afspraak toch met elkaar door te gaan. Zo draait Nederland verder.

  Natuurlijk moet bij iedere organisatie eens in de zoveel tijd de stofkam erdoor om te zien of er nog een beetje efficiënt gewerkt wordt, maar ik erger me altijd wild aan willekeurig geschreeuw van het type ‘er moeten duizenden ambtenaren uit’. Wees dan eens concreet, vertel welke taken de overheid gaat afstoten. De PvdA wil de waterschappen afschaffen. Heel fijn, maar wie gaat dan het water beheren? De meeste van die ambtenaren verdwijnen niet, ze komen gewoon bij de provincie terecht. Al kun je ze natuurlijk ook privatiseren en dan voor veel geld terughuren. Kost een paar centen, maar dan heb je wel minder ambtenaren.

  Minder ambtenaren betekent minder bureaucratie. Ik denk eerder dat minder politici minder bureaucratie betekent. Sleutelen aan het aantal beleidsambtenaren betekent wel dat je de trechter waardoor de politieke ideeën moeten, smaller maakt. In die zin werkt het natuurlijk wel.

  Kandidaat

  131

  Vandaag een achterstallig stapeltje Intermediair weggewerkt. Na een mislukte poging bij mij (zie 14 juli) hebben ze dan toch een veelbelovende jonge GroenLinkser gevonden met een goede kans hoog op de lijst te belanden. Het is Martijn Dadema, de huidige vice-voorzitter van de partij. Benieuwd wat de voorspellende waarde van het artikel is. Het duurt nog twee weken voor de kandidatenlijst geopenbaard wordt, iets waar iedereen vermoedelijk toch nieuwsgieriger naar is dan naar het verkiezingsprogramma, dat maandag aan de beurt is.

  AOW

  130

  De PvdA krabbelt terug op het voornemen de AOW te fiscaliseren, dat wil zeggen rijke ouderen mee te laten betalen aan de AOW, omdat de gespaarde premies onvoldoende blijken om de kosten van de vergrijzing te dragen. Dat viel te verwachten. Ook logisch dat het ANP vervolgens enkele concurrenten van Wouter Bos belt om triomfantelijke commentaren te noteren.

  Maar kijk eens hoe dat stukje op verschillende websites belandt. De Volkskrant gunt het eerste woord aan Mark Rutte. Het Algemeen Dagblad haalt Rutte uit het stuk, schuift Femke Halsema naar voren en plaatst er ook nog een foto van haar bij. Ook de Telegraaf vindt alleen Halsema interessant, maar slechts voor een paar regeltjes. De NRC vindt het commentaar van Rutte en Halsema net belangwekkend genoeg om in twee zinnen in een ander artikel te proppen. Trouw vindt het hele AOW-gebeuren kennelijk minder relevant, want de site zwijgt vandaag in alle talen over de draai van de PvdA..