Portfolio politiek

Groei mee

134

Zo, ik heb ‘Groei mee’ eens wat beter doorgenomen en ga daar voor de verandering een lange post aan wijden. Je moet tenslotte wat als je afdeling zich niet met landelijke zaken onledig houdt (we hebben het hier in Rotterdam druk genoeg met onszelf).

Uiteraard ben ik begonnen met de visietekst, maar dat was zo’n aaneenschakeling van politiek correcte statements dat ik snel doorgegaan ben naar de punten. Iedere muggenzifter kan wel punten vinden die er niet in staan en ’toch niet mogen ontbreken in het programma van GroenLinks’, maar ik vind het redelijk compleet ogen, met een accent op die onderwerpen die andere partijen ook belangrijk vinden en die dus een rol gaan spelen in de debatten.

Gewoontegetrouw haalt GroenLinks net iets meer overhoop dan andere gevestigde partijen en straalt het ook iets meer vertrouwen in de mensheid uit, waarbij de grenzen van de naïviteit soms nadrukkelijk in beeld komen. Bij twee punten in de financiële paragraaf gingen mijn wenkbrauwen omhoog.

Wat ik mij ten eerste afvraag is of de aftopping van pensioensparen op 1,5 keer modaal helemaal doordacht is. Het werkt waarschijnlijk goed voor werknemers met een gelijkmatige pensioensopbouw, maar allicht niet voor kleine ondernemers en freelancers voor wie de pensioensopbouw afhangt van hoeveel ze in dat jaar verdiend hebben. En ik vraag me af hoe dit uitwerkt in combinatie met fiscalisering van de aow. Als je dit tegelijkertijd gaat doen, zijn er groepen mensen die totaal het zicht verliezen op wat ze later te besteden hebben.
 • Tweede opmerking: grosso modo levert het hoger onderwijs weer honderden miljoenen in ten gunste van basis- en middelbaar onderwijs. Dat is eigenlijk alleen mogelijk als je ook het lef hebt om de toegang tot dat hogere onderwijs te beperken. Anders komt de kwaliteit echt in het geding.
 • Ten slotte vraag ik me af hoeveel ambtenaren er nodig zijn om al dit uitgedachte beleid te implementeren en hoe een ‘kort en bondig’ regeerakkoord eruit ziet als het GroenLinks verkiezingsprogramma al bijna veertig pagina’s beslaat.

  Ambtenaren (2)

  133

  Nou, GroenLinks kan het ook, hoor. In het op dezelfde dag als dat van de PvdA geopenbaarde programma (handig!), worden de waterschappen ook afgeschaft. Nog wat ambtenarenbashing levert verdere bezuinigingen op. En er heerst nog steeds dat idiote idee dat Jan-Peter Balkenende de zwaarste overheidsbaan van Nederland heeft, dus ook het recht op het hoogste salaris.

  Maar los van de endemische politieke zelfoverschatting ziet het er op het eerste gezicht goed uit. En de financiële paragraaf oogt als altijd doortimmerd. Nu eerst maar eens wat verder lezen.

  Ambtenaren (1)

  132

  Ja hoor, ook de PvdA wil snijden in het ambtenarenapparaat, aldus het verkiezingsprogramma. Politici hebben nu eenmaal het nodige dédain voor hun werknemers. Gelukkig is dat dédain vaak wederzijds, en is er een stilzwijgende afspraak toch met elkaar door te gaan. Zo draait Nederland verder.

  Natuurlijk moet bij iedere organisatie eens in de zoveel tijd de stofkam erdoor om te zien of er nog een beetje efficiënt gewerkt wordt, maar ik erger me altijd wild aan willekeurig geschreeuw van het type ‘er moeten duizenden ambtenaren uit’. Wees dan eens concreet, vertel welke taken de overheid gaat afstoten. De PvdA wil de waterschappen afschaffen. Heel fijn, maar wie gaat dan het water beheren? De meeste van die ambtenaren verdwijnen niet, ze komen gewoon bij de provincie terecht. Al kun je ze natuurlijk ook privatiseren en dan voor veel geld terughuren. Kost een paar centen, maar dan heb je wel minder ambtenaren.

  Minder ambtenaren betekent minder bureaucratie. Ik denk eerder dat minder politici minder bureaucratie betekent. Sleutelen aan het aantal beleidsambtenaren betekent wel dat je de trechter waardoor de politieke ideeën moeten, smaller maakt. In die zin werkt het natuurlijk wel.

  Kandidaat

  131

  Vandaag een achterstallig stapeltje Intermediair weggewerkt. Na een mislukte poging bij mij (zie 14 juli) hebben ze dan toch een veelbelovende jonge GroenLinkser gevonden met een goede kans hoog op de lijst te belanden. Het is Martijn Dadema, de huidige vice-voorzitter van de partij. Benieuwd wat de voorspellende waarde van het artikel is. Het duurt nog twee weken voor de kandidatenlijst geopenbaard wordt, iets waar iedereen vermoedelijk toch nieuwsgieriger naar is dan naar het verkiezingsprogramma, dat maandag aan de beurt is.

  AOW

  130

  De PvdA krabbelt terug op het voornemen de AOW te fiscaliseren, dat wil zeggen rijke ouderen mee te laten betalen aan de AOW, omdat de gespaarde premies onvoldoende blijken om de kosten van de vergrijzing te dragen. Dat viel te verwachten. Ook logisch dat het ANP vervolgens enkele concurrenten van Wouter Bos belt om triomfantelijke commentaren te noteren.

  Maar kijk eens hoe dat stukje op verschillende websites belandt. De Volkskrant gunt het eerste woord aan Mark Rutte. Het Algemeen Dagblad haalt Rutte uit het stuk, schuift Femke Halsema naar voren en plaatst er ook nog een foto van haar bij. Ook de Telegraaf vindt alleen Halsema interessant, maar slechts voor een paar regeltjes. De NRC vindt het commentaar van Rutte en Halsema net belangwekkend genoeg om in twee zinnen in een ander artikel te proppen. Trouw vindt het hele AOW-gebeuren kennelijk minder relevant, want de site zwijgt vandaag in alle talen over de draai van de PvdA..

  Sint

  129

  Onze nationale sinterklaaspartij, de VVD, heeft een verkiezingsprogramma van vier kantjes gepresenteerd met veel cadeautjes. Meer geld voor hardwerkende landgenoten, minder voor luie donders. Is eerlijk. En hoe bepaal je hoe hard iemand werkt? Inderdaad, door te kijken naar zijn inkomen. Verdien je veel, werk je kennelijk hard, heb je recht op meer.

  Onze eigenste kamerfractie ver(ont)waardigde zich een persbericht te doen uitgaan om tegen dit vermeende onrecht te protesteren. Benieuwd of de VVD ook in de hoogste boom gaat klimmen als GroenLinks op 4 september zijn concept verkiezingsprogramma bekend maakt.

  Ondertussen heeft de VVD echter wel een fundamentele keuze gemaakt, namelijk voor het liberalisme. De populistische behoeftes worden weer ouderwets botgevierd met economische afdromerijen in plaats van aanvallen op de multiculturele samenleving. Zo kennen we de VVD weer.

  Ik ben genoemd (2)

  123

  Nog eventjes terugkomend op gisteren: nu ik dus de deadline gemist heb om mij glansrijk kandidaat te stellen voor het parlement, kan ik me natuurlijk een mening aanmatigen over hoe de lijst eruit moet zien. Welnu, ik hoop dat de lijst een minder intellectueel aanzien krijgt dan de vorige keer. Iets meer street credibility, graag. Niks ten nadele van de mensen in de huidige ploeg, hoor, maar als geheel klopt het gewoon niet. Hoe zal ik het zeggen. Te veel rode wijn, te weinig bier. Te veel Amsterdam, te weinig Rotterdam. Te veel boeken, te weinig klei. Daar moet toch iets aan te doen zijn.

  Ik wil maar zeggen, waar komt toch dat rare idee vandaan dat aspirant politici deskundig moeten zijn op hun terrein? Als je eenmaal in de Kamer zit, heb je alle tijd om deskundigen te raadplegen, zodat je er zelf ook een wordt. Veel lastiger is het om dan nog eens een brede visie op de maatschappij te ontwikkelen, of een natuurlijke antenne voor wat leeft op straat. De portefeuille lonkt immers, commissies vergaderen, stukken stapelen zich op, enzovoort. Steeds dieper word je je specialisatie ingetrokken. Terwijl dat je taak helemaal niet is. Je taak is het volk te vertegenwoordigen, te toetsen of datgene wat de specialisten bedacht hebben op steun zal kunnen rekenen van degenen die je gekozen hebben. Het heeft helemaal geen zin om te proberen vanuit een kamerfractie meer inzicht te hebben dan een hele batterij ambtenaren op een ministerie.

  Wat je moet uitstralen is niet deskundigheid, maar betrouwbaarheid. Eerst en vooral moet je het beleid dat je steunt of afkeurt op een fatsoenlijke manier kunnen uitleggen aan jan met de pet. Uiteraard is deskundigheid een pre, maar het is niet de essentie van de politiek. En o ja, deskundig is iets anders dan verstandig. Je kunt best verstandig zijn zonder deskundigheid te bezitten. Dus graag kamerleden die de taal van de samenleving op een verstandige manier kunnen vertalen naar de taal van het beleid. Einde preek.

  Ik ben genoemd

  122

  Telefoontje van een journalist. Of ik geïnterviewd zou willen worden inzake mijn kandidatuur voor een hoge plaats op de lijst voor de Tweede Kamer. Pardon? Waarom weet ik daar zelf niks van? Enfin, nee dus, want ik heb mezelf nooit kunnen betrappen op brandende parlementaire ambities en al helemaal niet op behoefte aan een hoge plek. Maar wie heeft mijn naam in ’s hemelsnaam naar de pers gelekt?

  Dooien of niet

  120

  Soms heeft een mens rare associaties. Bij de discussie of Uruzgan nu wel of niet een vechtmissie is waarbij doden gaan vallen, en of het parlement daar correct over is voorgelicht, kwam deze bij me op:

  Mr. Praline: I wish to complain about this parrot, what I purchased not half an hour ago from this very boutique.
  Owner : Oh yes, the, ah, the Norwegian Blue… What’s, ah… W-what’s wrong with it?
  Mr. Praline : I’ll tell you what’s wrong with it, my lad. It’s dead, that’s what’s wrong with it.
  Owner : No, no, ‘e’s ah… he’s resting.
  Mr. Praline : Look, matey, I know a dead parrot when I see one, and I’m looking at one right now.
  Owner : No no, h-he’s not dead, he’s, he’s restin’!
  Mr. Praline : Restin’?
  Owner : Y-yeah, restin.’ Remarkable bird, the Norwegian Blue, isn’t it, eh? Beautiful plumage!
  Mr. Praline : The plumage don’t enter into it. It’s stone dead!
  Owner : Nononono, no, no! ‘E’s resting!

  Lees hier verder.

  Go Femke go

  119

  Dat zal me een opluchting op het partijbureau geweest zijn. Er werd al langer geaarzeld of de planning voor het lijsttrekkersreferendum in het najaar niet wat krap voor de verkiezingen van 2007 was. VVD en D66 zaten niet voor niets veel eerder. Toen werden de verkiezingen vervroegd. Rampspoed!

  Gelukkig blijkt niemand het tegen Femke Halsema op te willen nemen. Dit scheelt een hoop stress, want de vliegende vaart waarin nu het programma geschreven en de kandidaten bijeen geraapt moeten worden, zorgt al voor genoeg ingetrokken verloven. Toch jammer, want de suggestie van interne verdeeldheid levert altijd veel media-aandacht op.

  Update een dag later: Wouter moet het ook zonder concurrentie doen. Bij Jan is het idee van een lijsttrekkersreferendum waarschijnlijk niet eens opgekomen.