Blogs in de categorie Satire

1101

Groots in de Telegraaf vandaag: Joep Pattijn, politiechef te Gouda, signaleert de aanwezigheid van een heuse school voor tasjesdieven in zijn gemeente. “Jonge Marokkanen zijn momenteel aan het oefenen op tasjesroven. We krijgen binnenkort dus met meer daders te maken.”

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik denk dan meteen: zouden ze in Gouda zo slecht zijn in tasjes stelen dat ze erop moeten oefenen? Gelukkig heeft het CBS het onvolprezen Statline, waarmee je je eigen grafieken kunt aanmaken. Dit komt eruit als je kijkt naar het aantal vermogensdelicten per politieregio:

Tasjesdiefstal in Gouda

Gouda en omstreken presteren door de jaren heen structureel duidelijk ondergemiddeld op tasjesdiefstallen en aanverwante delicten. Dus enige bijscholing is inderdaad wel op zijn plaats.

1071

Na zijn aanval op het rookverbod heeft GroenLinks-cvdk Harry Borghouts nu ook de maximumsnelheid in het vizier gekregen. “Je moet nu eenmaal consequent zijn”, zegt hij in een fake interview met dit weblog. “Ook te hard rijden is een voor je omgeving potentieel gevaarlijk activiteit, die veel draagvlak kent onder de bevolking. De politie is eenvoudig niet in staat om het verbod op scheuren te handhaven. Het netto resultaat is dat het gezag van de overheid uitholt. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat de maximumsnelheid afgeschaft moet worden, alleen dat massale overtreding ervan niet goed is voor het overheidsgezag.”

Op de vraag of hij met zijn jongste uitlatingen zijn accident prone imago niet nog verder aanscherpt, reageert hij schouderophalend. “In de ruzie met Wouter Bos stond ik helemaal in mijn recht. Hetzelfde geldt bij de IJsselmeerziekenhuizen. De reorganisatie van de provincie Noord-Holland was een groot succes en iedereen mag weten wat een zootje het is in Zaanstad. Het is jammer dat er soms zo weinig draagvlak voor mijn standpunten is, want dat ondermijnt mijn gezag. Maar het betekent niet dat jullie snel van me af zullen zijn.”

1056

Als het tot een Israelische inval in Gaza komt, eist oppositiepartij Likud een gedeelte van het gebied op om huis te houden. “Het is in de aanloop naar de verkiezingen niet eerlijk dat Kadima en Arbeiderspartij goede sier kunnen maken met een bloedbad, terwijl wij noodgedwongen aan de kant staan”, aldus Likud-leider Netanyahu. “De kiezer heeft het recht te weten dat Likud ook moslims aan flarden kan schieten.”

In regeringskringen is met begrip gereageerd op de eis van Netanyahu. “Het is natuurlijk zuur dat de ministers Livni van Kadima en Barak van de arbeiderspartij wel met de dood bedreigd worden en de leider van Likud niet”, erkende een woordvoerder. “Als Likud mee wil doen met de inval, verwachten we wel dat ze meebetalen aan het brandstoftransport dat we vlak voor de aanval toelieten in Gaza, zodat het lekker brandt.”

Een Hamas-leider die anoniem wenst te blijven reageert ook positief op een verenigd Israelisch front tegen de Palestijnen: “De laatste tijd waren we vooral onderling bezig. Daarbij vielen de doden ook bij tientallen tegelijk. Dankzij de Israelische reactie op onze raketaanvallen zijn we nu weer verenigd tegen een gezamenlijke vijand. De ervaring leert bovendien dat wij meer profiteren van Israelisch geweld dan die mietjes van Fatah. Dus laat maar komen die inval.”

943

Zoals bekend is er wat gedoe met k-marokkanen in Gouda. Geert Wilders wil daarom liefst het leger uit Afghanistan terughalen, zodat het hier orde op zaken kan stellen. Er zijn mensen die dat een beetje overtrokken vinden. Maar als je dat op de site van de Telegraaf probeert te zeggen, reageren je medelezers zo:

Knipsel Telegraaf

Gelukkig laat de redactie deze reacties wel gewoon staan. En deze mag van de Telegraaf-lezers kennelijk wel:

Knipsel Telegraaf

940

“Mevrouw, de voorzitter, laat ik beginnen met het goede nieuws. De geiten die in Congo in de gevangenis zaten, zijn vrijgelaten. Wij van de Partij van de Dieren zijn bovendien verheugd dat in Congo geiten wèl serieus worden genomen. Als zij illegaal verhandeld worden, zijn ze even verantwoordelijk als de handelaren zelf. In Nederland worden geiten in dit soort gevallen als willoze objecten behandeld.”

“Wij willen daarom pleiten voor de bouw van humane, pardon, animale dierengevangenissen. Nu belanden stoute dieren vaak tussen de lieve dieren in het asiel. Hele stoute dieren, vooral honden, worden zelfs met de schandpaal bedreigd, omdat men niet weet wat met hen te doen. Hele rassen worden gestigmatiseerd. Laten we een voorbeeld nemen aan Congo en dieren individueel aanspreken, zoals we dat zelf ook zouden willen.”

925

“Volkskrant, met Hans Wansink.”
“He, hallo Hans, Wouter hier, je geliefde politiek voorman.”
“Yo, man, Wouter, wat kan ik voor je doen?”
“Nou, collega Jacqueline zit een beetje in de problemen door een advertentie die ze heel lang geleden in jouw krant heeft laten zetten. Iedereen duikt erop. We hebben zelfs een onderzoekscommissie moeten instellen om de zaak op de lange baan te kunnen schuiven. Het lijkt wel een hetze.”
“Ik snap het, Wouter. Een hetze tegen ons, dat kan natuurlijk niet. Ik ga onmiddellijk een commentaartje schrijven wat een schandaal het is.”
“Heel fijn, maar wat we eigenlijk nodig hebben is een ander schandaal, iets dat de aandacht afleidt.”
“Hmm, een schandaal, dat schud ik niet zomaar uit de mouw. Zal ik dat Duyvendak-gedoe nog even opbakken?”
“Uitstekend idee, Hans. Als de hetze tegen links maar stopt.”

875

De Nederlandse politie lijkt nog steeds niet te beseffen dat op internet gedane uitingen boven de wet verheven zijn. Na de schandalige affaire Nekschot is nu opnieuw een weblogger, ditmaal van het schriftelijke soort, het slachtoffer van politiebelangstelling. Hoeiboei heeft een brief gekregen om eventjes ten burele uitleg te verschaffen over kwetsende teksten.

Alle tijd die Hoeiboei op de woutencentrale dient door te brengen, kan zij geen logjes schrijven. Dat zijn al gauw drie meningen die justitie de nek omgedraaid heeft nog voor ze geuit konden worden. Het is een misdadige inknotting van de vrijheid van meningsuiting die aantoont dat Nederland in rap tempo een politiestaat aan het worden is.

834

Het woord is aan de heer Van Heemst, fractievoorzitter van de PvdA te Rotterdam: “Zoals u weet is die televisiemaker met die ingewikkelde naam die we daarom allemaal Prem noemen, in Katendrecht belaagd door blagen van een jaar of twaalf. Dat kan natuurlijk niet. Na acht, negen uur ‘s avonds wil ik dit soort kinderen niet meer op straat hebben. Klaar uit.

“Wij van de PvdA zijn hier heel duidelijk in. Als twaalfjarigen willen bedreigen, moeten ze dat voor acht uur ‘s avonds doen. Daarna is het de beurt aan oudere raddraaiers. Wij denken dan ook dat een avondklok de geëigende manier is om orde op zaken te stellen.”

“En een blik jeugdwerkers, al leggen we daar niet teveel de nadruk op, en als we het dan toch over jeugdwerkers hebben, spreken we liever van jeugdmariniers, dat klinkt tenminste niet zo soft. Wij willen namelijk uitstralen dat onze eerste reflex repressief is – daar staat die vuist in ons logo immers voor – maar dat we ook aan de echte oplossing denken.”

795

My name is princess Rita Verdongo of Trotsoland. I am writing to you, because I am in great want of reliable help in a delicate matter. My great uncle, king Pim, has left me a considerable heritage, worth many billions of euros. Unfortunately this heritage is locked in a vault in Den Haag and I am unable to retrieve it myself.

Therefore I need your assistance. Please help me retrieve my heritage. All you need to do is vote for me. It will cost you nothing. In return I will give you a great reward. I will solve all crimes and traffic jams, and spend large amounts of money on all things you think are important without raising taxes. This is my solemn promise to you.

If you are willing to help me, please contact my lawyer mr Kay. He will tell you what more you can do to have me retrieve what is rightfully mine, for instance by investing in my venture. Please circulate this plea among all you acquaintances.