Boeken, brochures en artikelen in opdracht

Jubileumboek Bataafsch Genootschap

Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte is een van de oudste verenigingen van Nederland. Het vierde afgelopen vrijdag het 250-jarig bestaan in Rotterdam. Ter gelegenheid daarvan werd een jubileumboek overhandigd aan HKH Prinses Beatrix. Het schrijven van teksten voor dat boek was mijn grootste klus van het afgelopen jaar.

Het grootste deel van het boek bestaat namelijk niet uit historisch terugblikken, maar uit verhalen van medici en technici uit Rotterdam en Delft, die de leden van het genootschap vormen. Proefondervindelijke wijsbegeerte was in 1769 namelijk de benaming voor wat we nu wetenschap noemen, het verwerven van kennis door proeven te doen. Ik sprak met acht (emeriti) hoogleraren over hun bijdragen aan het vakgebied (van audiologie tot zonnecellen), hun ambities en verwachtingen, hun gedachten bij de rol van de wetenschap in deze tijd. Het is een prachtig mooi boek geworden, maar in de handel komt het niet.

Hoewel vrijwel niemand van het Bataafsch Genootschap gehoord heeft (ook ik niet voordat ik de opdracht voor het boek kreeg), heeft het een grote rol gespeeld in de industriële ontwikkeling van Nederland, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het eerste stoomgemaal van Nederland. Tot de universiteiten honderd jaar geleden die rol overnamen, waren de genootschappen (er zijn er meer) de belangrijkste kapitaalverstrekkers voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Eindredactieklus: Robotisering op de Werkvloer

Mooi boek om aan meegewerkt te hebben: Robotisering en automatisering op de Werkvloer, een handleiding voor bedrijven die voor ingrijpende digitale beslissingen staan. Wat zijn de kosten en baten van een investering? Wat betekent het voor het personeelsbestand? De credits voor het onderzoek gaan uit naar de Tilburgse en Rotterdamse academici wier bijdragen ik als eindredacteur aan elkaar smeedde.

Lees verder Eindredactieklus: Robotisering op de Werkvloer

Boek voor Kema: Testing Power

Testing Power schreef ik (in het Engels) voor de negentigste verjaardag van Kema Laboratories, dat tegenwoordig deel uitmaakt van DNV GL. Dat betekende oude documenten doornemen en oudgedienden spreken. Geen dik historisch verantwoorde pil, maar een toegankelijk verhaal over een bedrijf met een bewogen geschiedenis en een enorme impact op de manier waarop Nederland is ingericht.

Lees verder Boek voor Kema: Testing Power

Engelstalige brochure voor Universiteit Twente

De Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS) van de Universiteit Twente brengt jaarlijks brochures uit met de highlights van het onderzoek van het jaar ervoor. Omdat een groot deel van de relaties engelstalig is, gebeurt dat in het Engels. Dus schreef ik de teksten direct in die taal, want dat scheelt vertaalkosten. Enkele voorbeelden:

Bedrijfsblad: Bayards Inside

Van 2011 tot en met 2013 maakte ik het bedrijfsblad Bayards Inside voor Bayards Aluminium Constructies, dat onder andere de wereldmarktleider is op het gebied van aluminium helicopterplatforms (maar ze maken ook defensievoertuigen, jachten en bruggen – als het maar om hitech aluminium gaat). Ik bedacht de formule en verzorgde de eerste twee jaar de tekstproductie. Daarna nam de marketingafdeling van het bedrijf het stokje over.

Bedrijfsblad: CH Profiel

In het najaar van 2012 herzag ik, in samenspraak met de marketingafdeling van het Rotterdamse ingenieursbureau Cauberg Huygen, de formule van het bedrijfsblad CH Profiel: meer beeld, vlottere teksten, meer op de buitenwacht gericht. Het bleef helaas bij één editie, omdat het bureau werd overgenomen door detacheerder DPA, dat het vijf jaar later weer afstootte.

De bètacanon: vijftig aaneengesmede artikelen

Met de wiskundemeisjes liep ik vandaag van station Haarlem naar Teylers Museum voor de presentatie van ‘De Bètacanon – wat iedereen moet weten van de natuurwetenschappen’. Vorig jaar publiceerde de Volkskrant vijftig artikelen van jonge wetenschappers die samen een overzicht geven van de bètawetenschappen. Ik redigeerde die tot een boek en zocht de illustraties erbij. Bij vijftig losse afleveringen vallen overlappingen of lacunes in het overzicht niet op, maar in het boek moet alles uiteraard netjes op elkaar aansluiten (en de vijftig oorspronkelijke auteurs moeten akkoord geven). Een van de artikelen nam ik zo zwaar onder handen dat mijn naam er als co-auteur bij terecht kwam.

Lees verder De bètacanon: vijftig aaneengesmede artikelen