Resultaten voor de categorie Sync

Supercomputer zuiniger dan pc

1333

Traditioneel spelen supercomputers al een grote rol bij onderzoek naar klimaat en duurzaamheid, maar recenter is er ook een focus komen te liggen op de groenheid van de systemen zelf. Daar valt nog wel het nodige aan te verbeteren.

Lees verder bij Sync

Inbreuk op productierechten goed te bestrijden

1322

“Wij hadden een nieuwe buggy ontworpen voor Maxicosi. De productie daarvan vond plaats in China. Bij een bezoek aan de fabriek toonde de directeur trots een zestal look-a-likes die ze daar gemaakt hadden. Van mij werd verwacht dat ik er commentaar op leverde. Op zo’n moment moet je natuurlijk wel beleefd blijven.”

Industrieel ontwerper Peter van der Veer komt vaak in China. Voor goedkope massafabricage kan bijna geen bedrijf meer om het land heen, maar het risico dat ontwerpen schaamteloos gejat worden, is groot. Chinezen hebben nu eenmaal een andere kijk op intellectueel eigendom dan westerlingen – het wordt voor een belangrijk deel gezien als een westerse truc om de economische groei van China te remmen.

Lees verder bij Sync

Gesubsidieerd werken aan chipmachines

1315

In een nieuw gebouw van ASML in Eindhoven werken sinds oktober ongeveer honderdvijftig mensen aan de nieuwste generatie chipmachines. ‘Metrology for 22 nanometer’ richt zich op de sensoren die ervoor moeten zorgen dat wafers in machines nauwkeurig genoeg gepositioneerd kunnen worden om chips te maken met structuren van 22 nanometer breed. De mensen zijn afkomstig van ASML en zijn toeleveranciers, aangevuld met onderzoekers van TNO en de TU Eindhoven.

De nieuwe organisatie is ingericht in het kader van de Kenniswerkersregeling (KWR), die de regering eerder dit jaar in het leven riep om te voorkomen dat hoog opgeleide mensen het land zouden verlaten, omdat er in de huidige laagconjunctuur onvoldoende voor hen te doen is.

Lees verder bij Sync

ePaspoort blijkt eenvoudig te kopiëren

1313

In een van de meest technische sessies tijdens de afgelopen Infosecurity beurs gaf ethisch hacker Jeroen van Beek van consultancybedrijf Dexlab een demonstratie hoe elektronische paspoorten te kraken. Toegangsbeveiliging voor de chip in het paspoort is niet verplicht, maar zelfs als je die toepast is de sleutel zo zwak dat hij in enkele seconden te kraken valt, liet Van Beek live zien met zijn eigen identiteitskaart. De sleutel bestaat namelijk uit geboortedatum, vervaldatum van het paspoort en een serienummer – allemaal vrij makkelijk te raden.

Lees verder bij Sync

Een draaiend elektron in een doosje

1267

Onderzoekers uit de groep van prof.dr.ir. Lieven Vandersypen bij het Kavli Instituut voor NanoScience aan de TU Delft zijn erin geslaagd om de magnetische spin van een elektron langere tijd in stand te houden. Het is weer een kleine stap dichterbij de kwantumcomputer.

Lees verder bij Sync

De prijs van autosaurussen

1264

De eerste pc die ik ooit van mijn spaarcenten kocht, was een Tulip. Het werd indertijd ontzettend belangrijk gevonden dat Nederland een eigen hardware-industrie zou krijgen. Anders zouden wij namelijk een natie van ‘dozenschuivers’ worden en dat was natuurlijk een inferieur metier. Nou was het schuiven van dozen eigenlijk altijd de core business van Nederland geweest, maar de gedachte dat we dingen moesten maken, liefst in grote hoeveelheden, vond ook ik vanzelfsprekend. Tulip, dat een marginaal betere IBM-kloon op de markt bracht, was dan ook de nationale computertrots.

Inmiddels is Tulip onder allerlei namen diverse keren bijna failliet geweest, en begin september ging het definitief mis. Computers produceerde het al jaren niet meer. Niemand in de westerse computerindustrie gelooft namelijk nog dat het op bulkschaal in elkaar schroeven van apparaten een begerenswaardige bezigheid is. Massaproductie hoort thuis in lagelonenlanden. Ontwerp en design, dat zijn taken voor een economie van dure, hoog opgeleide krachten, en daarnaast de productie van kleine series met innovatieve of ingewikkelde methoden.

Lees verder De prijs van autosaurussen

Introverte popgebouwen

1237
Poppodia stellen vanwege hun geluidsproductie en bezoekers die verwachten dat alles tegen een stootje kan, speciale eisen aan architecten en ingenieurs. Het levert vaak gesloten gevels op.

De afgelopen tien jaar zijn poppodia ineens statussymbolen geworden voor met name middelgrote steden. Opvallende nieuwe gebouwen verrezen: Breda kreeg Mezz, Haarlem het Patronaat, Tilburg 013, Eindhoven de Effenaar, Zwolle Hedon, Almere Muzinq, en daarmee is de lijst verre van compleet. Dat was wel even wat anders dan in het verleden, toen popmuziek het moest doen met afdankertjes. Paradiso in Amsterdam, een in onbruik geraakte kerk, was een blauwdruk van het gemiddelde poppodium: spartaans en in menig opzicht onhandig ingericht.

Lees verder Introverte popgebouwen

Een grid van vijftien miljard gigabyte

1220

Het besluit half juni om de Large Hadron Collider, het grootste wetenschappelijke instrument ter wereld, dat bij Cern onder Genève op jacht moet gaan naar de geheimen van de kleinste deeltjes waaruit de materie is opgebouwd, pas in oktober weer in werking te stellen, geeft ook de informatici de gelegenheid verder te testen voor het menens wordt. De Nederlandse inbreng in het computernetwerk is aanzienlijk.

Lees verder bij Sync

De gebruiker innoveert beter

1216

Tien tot veertig procent van de klanten, consumenten of bedrijven, brengt veranderingen aan in gekochte producten. Een deel van die klanten vormt een avantgarde van ‘lead users’, wier aanpassingen te zien zijn als een vorm van innovatie.

Zij ondernemen hun actie omdat ze niet tevreden zijn met alle eigenschappen van het product, dat immers meestal uitgaat van de wensen van de gemiddelde klant. Ook doen ze de aanpassingen liefst zelf, want dan weten ze zeker dat hun eigen belang prevaleert. Fabrikanten komen vaak pas achter het bestaan van deze innovaties als de klant zich meldt met een order voor het aangepaste product. En dat is jammer, want het kan ook anders.

Lees verder bij Sync

Datamining niet opgewassen tegen data-explosie

1212

Na de aanslagen van 11 september besloot de Amerikaanse regering om vliegtuigpassagiers aan strengere controles te onderwerpen voordat zijn aan boord mochten. Een van de systemen daarvoor was Capps II, dat een groot aantal commerciële en overheidsdatabestanden doorzocht of daaruit een riskant profiel naar voren kwam. Wie van het systeem een ‘code rood’ kreeg, liep het risico van boord geweerd te worden.

Privacywaakhonden protesteerden luid tegen het systeem, maar haalden bakzeil. In 2004 werd het systeem ingevoerd en kreeg meteen te maken met een groot aantal ‘false positives’, onschuldige mensen die door onnauwkeurigheid van het systeem ten onrechte uit de rij gepikt werden. Tot de prominente slachtoffers behoorde senator Ted Kennedy, die door Capps II meerdere malen eruit gepikt werd, omdat zijn naam zou lijken op die van iemand op de verdachte lijst.

Lees verder bij Sync