Het zit in een lab en het heeft gelijk

Het zit in een lab

De burger mort. Is de straling van mobiele-telefoonmasten echt ongevaarlijk? Is de evolutietheorie werkelijk de beste verklaring voor het leven op aarde? Is genetische gemanipuleerde soja onschadelijk voor het milieu en de gezondheid? Dat zal hij zelf wel beslissen.

Wetenschappers hebben moeite met zulke sceptische burgers. Als zij hun onderzoek af hebben, is wat hen betreft het laatste woord gesproken. Zo’n starre houding is in een democratische samenleving niet acceptabel. Dus groeit het wantrouwen.

De dogmatische houding van de wetenschap lijkt op de halsstarrigheid waarmee de paus ooit ontkende dat de aarde om de zon beweegt. De paus heeft leren inzien dat hij best in God kan geloven, terwijl de aarde draait. Wetenschappers moeten die flexibiliteit nog leren opbrengen. Pas als ze dat beseffen, als ze boven zichzelf weten uit te stijgen en hun eigen waarheid ter discussie durven te stellen, winnen ze weer aan overtuigingskracht.

Uitgeverij Veen Magazines | 160 pagina’s | ISBN 978 908571 0974 | 17,50 euro

Interviews en recensies

Interviews over het boek uit:

Recensies in:

Bronnen

Bronnen De belangrijkste bronnen staan in het boek genoemd, maar internetverwijzingen staan hier. Op deze site staan ook recensies van diverse gebruikte boeken, zoals die van Richard Dawkins en Palle Yourgrau, en columns met voorstudies van het boek, zoals ‘De bende van Petten‘.