Bronnen van ‘Het zit in een lab…’

In het boek zijn de voornaamste inspiratiebronnen van het betoog opgenomen. De links hieronder geven detailbronnen, deels ter verantwoording van de beweringen, deels (met name via Wikipedia) als doorverwijzing voor wie meer wil weten van specifieke onderwerpen. De lijst is niet volledig en wordt niet bijgehouden.

Proloog

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Epiloog