Rotterdam Expo

056

Vandaag de lancering van Rotterdam Expo, een plan om kunst in Rotterdam toegankelijker te maken. Rotterdam Expo houdt het midden tussen een museum, een filiaal van de VVV en de luisterafdeling van een platenzaak. Een opvallende architectuur, afgedwongen door de locatie, past in het Rotterdamse imago van architectuurstad.

Veel kunst is weinig toegankelijk. Hoe weet je of een tentoonstelling leuk is, hoe het concert van vanavond ongeveer klinkt, wat die toneelvoorstelling eigenlijk inhoudt? Er zijn folders, R’uit en misschien recensies in kranten, maar vooraf proeven is er niet bij. Daar komt een eind aan in het GroenLinkse plan voor een Rotterdam Expo, een nieuwe etalage voor de stad.

Rotterdam Expo

Wat is Rotterdam Expo?

Rotterdam Expo is een drempelloze voorziening die het midden houdt tussen een museum, een filiaal van de VVV en de luisterafdeling van een platenzaak. Van elke nieuwe tentoonstelling in een van de Rotterdamse musea zijn enkele stukken te bewonderen. Van ieder bandje dat de komende week ergens speelt, zijn een paar nummers te horen. Trailers van films draaien op een aantal schermen, net als korte previews van toneel en dans. Wellicht is er zelfs een klein podium waar artiesten de aandacht kunnen vestigen op hun optreden die avond. Uiteraard kun je ter plekke kaartjes kopen.

Rotterdam Expo heeft zowel in de binnen- als de buitenruimte een functie. De tentoongestelde objecten zullen zoveel mogelijk van buitenaf zichtbaar zijn, dus 24 uur per dag toegankelijk. De interactieve audio- en video zal vanwege de kwetsbaarheid van de apparatuur veelal binnen geplaatst zijn. Er bestaan echter ook robuustere interfaces die bediening van buitenaf mogelijk maken.

Waar komt Rotterdam Expo?

Rotterdam Expo moet komen op een plek waar zich van nature al veel burgers bevinden. Je hoeft er dus niet heen, je komt er vanzelf langs. De ideale plek is bovenop de koopgoot. De Coolsingel wordt dan afgesloten voor doorgaand autoverkeer, een andere wens van GroenLinks.

Wat is het effect van Rotterdam Expo?

Het eerste en belangrijkste beoogde effect van Rotterdam Expo is het toegankelijker maken van het cultuuraanbod door een nieuw communicatiekanaal aan te boren. Dat moet het rendement uit de investeringen in cultuur en andere evenementen verhogen.

Het unieke concept van het Rotterdam Expo maakt de stad voor de buitenwacht zichtbaarder als een stad die vrijetijdseconomie serieus neemt. Rotterdam Expo is een potentieel voorbeeldproject voor andere steden. Een opvallende architectuur, afgedwongen door de locatie, past in het Rotterdamse imago van architectuurstad.

Wie doen mee aan Rotterdam Expo?

Gezien de centrale rol die Rotterdam Expo in de vrijetijds- en imagomarketing van de stad moet gaan spelen, ligt het voor de hand de coördinatie in elk geval aanvankelijk in handen van de stad te houden. De exploitatie van de baliefunctie kan bij de VVV ondergebracht worden, wellicht zelfs uit de bestaande personele capaciteit. De verschillende culturele instellingen krijgen de taak de invulling van Rotterdam Expo te verzorgen, echter niet alleen. Ook sport- en andere evenementen kunnen hier een rol in krijgen. Op gezette tijden kan Rotterdam Expo ook een showcase voor creatieve bedrijven zijn, bijvoorbeeld de audiovisuele industrie die de stad probeert op te bouwen.

Wie betaalt Rotterdam Expo?

Voor Rotterdam Expo zijn een gebouw en een digitale infrastructuur nodig. Dit zijn eenmalige kosten die de gemeente zal moeten opbrengen. Door de privatisering van onder andere de AVR komen er echter ook gelden beschikbaar voor eenmalige uitgaven.

De exploitatie zal voor het grootste deel uit lopende budgetten moeten komen, met name de communicatiebudgetten van de culturele instellingen en de VVV. Van bedrijven die Rotterdam Expo als showcase gebruiken, mag ook een bijdrage verwacht worden.

Als persbericht van GroenLinks Rotterdam verschenen op 16 februari 2006