Portfolio politiek

Jesse Klaver ontmaskerd als neoliberaal

Ondanks al zijn betogen over de kwalijke gevolgen van het economisme is Jesse Klaver eigenlijk een neoliberaal. Dat onthult onderzoeksjournaliste Karlijn Brandelle. ‘Onvoorstelbaar dat GroenLinks zoiemand op de lijst zet.’

‘Veel journalisten kijken naar wat iemand gezegd en gedaan heeft om te bepalen of hij deugt’, vertelt Brandelle. ‘Maar zo kom je niet verder dan het oppervlak. Mensen als Klaver kijken wel uit om opzichtig andere standpunten te huldigen dan de partijlijn voorschrijft. Daarom kun je beter kijken naar de mensen in zijn omgeving en clubjes waar hij ooit bij gehoord heeft.’

Brandelles onderzoek bracht onder andere aan het licht dat Klaver lid is geweest van de Sociaal Economische Raad (SER). ‘De SER is een erkend neoliberaal bolwerk dat zich sterk maakt voor economische groei’, zegt Brandelle. ‘Er zitten ook allerlei mensen in van wie bekend is dat ze werkgevers zijn. Klaver heeft daar nooit afstand van genomen.’

Uit het onderzoek blijkt dat GroenLinks op de hoogte was van Klavers verleden bij het dubieuze adviesorgaan toen hij voor die partij lid werd van de Tweede Kamer. Klaver combineerde bovendien het voorzitterschap van de linkse jongerenorganisatie Dwars met dat van de jongerenvakbond CNV, een organisatie die gelieerd is aan het CDA, de partij van Jan-Peter Balkenende, de man die bekend is om zijn controversiële uitspraken over de VOC-mentaliteit.

Politiek correct

‘GroenLinks laat zich verblinden door politieke correctheid’, stelt Brandelle. ‘Omdat hij een Marokkaanse vader en een Indische moeder heeft, is men bereid zijn onfrisse standpunten over het hoofd te zien. Er zijn sterke aanwijzingen dat hij de afgelopen jaren een grote stempel op het partijbeleid gedrukt heeft. Onvoorstelbaar dat een zich links noemende partij dat zomaar heeft laten gebeuren.’

Wat precies de neoliberale punten zijn die Klaver erdoorheen geduwd heeft, kan Brandelle niet zeggen. Zij wijst echter op Klavers poging in 2017 om deel te nemen aan een kabinet met de VVD. Die laatste partij probeert weliswaar met vreedzame middelen haar doelen te bereiken, benadrukt Brandelle, maar ze streeft wel degelijk een radicale markteconomie na. Klaver werd op het laatste moment teruggefloten door de partij, vermoedt zij, want het kabinet Rutte-Klaver kwam er niet.

Wanneer GroenLinks niet ingrijpt zal een sluipende neoliberalisering van de partij plaatsvinden, waarschuwt Brandelle. ‘In Rotterdam heeft een prominente ex-VVD’er het tot afdelingsbestuurder van GroenLinks geschopt. De partij zou duidelijk moeten maken dat voor dit soort mensen geen plaats is in een inclusieve partij. Je bent echt grenzeloos naief als je denkt mensen als Klaver binnen te kunnen halen zonder dat dit consequenties heeft voor het aanzien van je partij. Als ik van plan was geweest op ze te stemmen, zou ik dat nu niet meer doen.’ (joop)

Britse reclamecampagne in Europa

De Britse regering gaat een grootscheepse reclamecampagne voeren om de Europeanen te herinneren aan het bestaan van hun land. Boegbeeld van de campagne wordt Nigel Farage.

‘Veel Europeanen denken dat het Verenigd Koninkrijk door de Brexit zo’n beetje is opgehouden te bestaan’, zei de Britse premier Boris Johnson bij de lancering van de campagne. ‘In de aanloop naar Brexit stond ons land vrijwel continu in de Europese kranten, maar na 31 januari hebben die hun belangstelling verloren. Daarom gaan we nu advertentieruimte kopen om mensen te laten weten dat we er nog zijn.’

Voormalig Europarlementariër Nigel Farage wordt het gezicht van de campagne. Hij zal in spotjes te zien zijn met in zijn ene hand een glas lauw bier en in de ander een zak zompige gefrituurde aardappelstukjes met vis. Johnson: ‘We weten dat onze Europese vrienden grote waardering hebben voor Nigel. Hun eigen Eurosceptici zijn meestal verbeten nonvaleurs, terwijl Nigel altijd iets lolligs over zich heeft gehouden. Hij is als geen ander in staat Groot Brittannië weer op de kaart te zetten.’

In een ander spotje dat bij de presentatie getoond werd, maakt Farage in een gorillapak voorbijgangers aan het schrikken in diverse Europese hoofdsteden. De spotjes eindigen steeds met een achtervolging, waarbij Farage achterna gezeten wordt door een sliert van blondines in diverse klederdrachten. ‘Een hommage aan de beste Britse humor die ooit gemaakt is’, aldus een glunderende Farage. ‘Bovendien een symbolische verwijzing naar de leidende rol die het Verenigd Koninkrijk binnenkort weer zal spelen in de wereld.’

Vergetelheid

Johnson wil de reclamecampagne ook aangrijpen om de in vergetelheid geraakte onderhandelingen over een handelsakkoord met de EU een nieuwe impuls te geven: ‘In principe kunnen we dit net als de andere onderdelen van Brexit ook na twee verlengingen in de laatste week voor de deadline regelen, maar het kan geen kwaad nu alvast een blik op de stukken te werpen. Dan kunnen we ons een beetje voorbereiden op wat ons tegen die tijd door de strot geduwd gaat worden.’

‘Dit neemt niet weg dat wij de sterkste onderhandelingspositie hebben. Ik beloof mijn Europese vrienden daar geen misbruik van te zullen maken. Maar ze zullen wel concessies moeten doen als ze willen dat we de afgesproken douanechecks in de Ierse Zee ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. En het hoogste juridische college van Europa moet bestaan uit vijf lords met grappige pruiken, dat spreekt vanzelf.’

De campagne begint op 30 november, precies een maand voor de definitieve Brexit, onder het motto ‘Don’t mention the war’. Het is nog niet duidelijk waar de spotjes te zien zullen zijn. De Britse regering is in gesprek met diverse media, aldus Johnson, die daaraan toevoegde alle vertrouwen te hebben in een spoedige afronding. Een van de struikelblokken zou zijn dat Johnson wil betalen met Britse staatsleningen, die momenteel een negatieve rente kennen. (joop)

Microcolumn: Gehoorzaam

Orthodoxe christenen menen op grond van hun Heilige Boek zich te mogen onttrekken aan de wereldse wet, constateerde mijn krant. Er sprak enige boosheid uit. Betweterigheid is een hinderlijk christelijk trekje waar de Romeinse keizers ook al bezwaar tegen hadden. De krant onderschatte het probleem. Progressieve christenen doen het namelijk net zo goed. Onlangs riepen die nog vanuit het vliegtuig naar vluchtelingen op Lesbos: ‘We gaan ze halen’. Deze vermetele poging tot ondermijning van het staatsgezag werd verijdeld. Maar toen ze hun privileges als hefboom gebruikten om twee Armeense kinderen hier te houden, dwongen ze de staat op de knieën.

Christenen zijn, met andere woorden, de nagel aan de doodskist van de gehoorzame samenleving. Of, nou ja, eigenlijk is de ongehoorzaamheid zelf niet het grootste probleem, maar het argument dat het Gods wil betreft. Dat komt toch altijd net wat dwingender over dan ‘het voelt gewoon niet goed’, zelfs bij mensen die ontkennen dat Gods wil bestaat. De vastberadenheid is beangstigend. (sg)

Charlie-kathedraal komt in Aalsmeer

Aalsmeer wordt de locatie van de kathedraal voor de vrije meningsuiting, genoemd naar de heilige Charlie Hebdo. Er zal plaats zijn voor 12.000 ongelovigen.

‘Voor mensen zoals wij is de vrijheid van meningsuiting als het woord Gods, een onwrikbaar dogma dat boven alle kritiek verheven is’, vertelt Wolfgang Dokkins, initiatiefnemer van de kathedraal. ‘Iedere nuance is een vorm van blasfemie, ofwel censuur. Charlie is gestorven voor onze overtuiging. Daarom is alles wat hij getekend heeft heilig. Wanneer je dat ter discussie stelt, ben je een vijand van het ongeloof.’

Staand in de tot vloekhuis om te bouwen loods gebaart Dokkins waar het hoofdaltaar met de Mohammedcartoon moet komen: ‘De essentie van onze overtuiging is het verkennen van de grenzen van het betamelijke. Je hebt ook mainstream ongelovigen die zich druk maken over Voltaire en Spinoza, maar wij kiezen voor de radicale invulling, zoals Charlie het bedoeld heeft. Zo eren wij de nagedachtenis van de profeet, geprezen zij zijn naam, en allen die niet in vrijheid op andermans ziel kunnen trappen.’

In gematigd seculiere kringen wordt de bouw van de megakathedraal met enige zorg gevolgd. Fundamentalistische pleiters voor het vrije woord zouden miljoenen ongelovigen wereldwijd in diskrediet brengen. ‘Wat gaat daar precies gepredikt worden?’ vraagt Marco Hulspas, auteur van het boek Charlie, van profeet tot krijgsheer, zich af. ‘Charlie-aanhangers zijn vaak redelijke mensen, zoals jij en ik, maar je kwetst ze echt heel diep wanneer je hun Mohammedcartoons in twijfel trekt. Ze kunnen dan ontzettend agressief worden.’

Drillrap

Binnen de Charlie-beweging bestaat overigens ook geen unanimiteit over de centrale rol van de Mohammedcartoon. ‘Wij vinden dat een te moderne invulling’, zegt Adolf Kusters, leider van de orthodoxe vleugel. ‘Het hoofdaltaar toont als het aan ons ligt een beeltenis van de Eeuwige Jood. Die heeft in Europa een veel langere traditie. Juist omdat zo weinig mensen nog het flagrante antisemitisme belijden moeten wij ons er sterk voor maken.’

Kusters verwerpt het argument dat Mohammedcartoons een religieus idee bespotten, terwijl de Eeuwige Jood een complete bevolkingsgroep in een kwaad daglicht stelt: ‘Onze cartoon van de Eeuwige Jood is gebaseerd op een portret van Maimonides, de grondlegger van het post-Talmoedische Jodendom. Het gaat in beide gevallen om een historische figuur die we belachelijk maken om de kwalijke ideeën van hun hedendaagse achterban aan de kaak te stellen. Maar de Joden zijn veel dieper geïnfiltreerd in onze samenleving en daar zijn sommige Charlisten bang voor. Het grieven van moslims voelt veiliger.’

Eveneens controversieel is de bouw van een drillrapkapel. Voorstanders menen dat het hier gaat om een krenkende kunstvorm die op het schild gehesen zou moeten worden. Tegenstanders zeggen dat drillrap geen vorm van ongeloof is, maar een fascistische ideologie. ‘Je ziet het aan het soort lieden dat drillrap bedrijft, die zijn duidelijk niet van hier’, aldus een anonieme ongelovige op Twitter.

Dokkins wil nog niet ingaan op de precieze invulling van de doctrine: ‘Dat is van later zorg. Natuurlijk mogen we intern onze verschillen hebben, maar laten we eerst samen ons monument bouwen. Ik verheug me er nu al op schouder aan schouder onze hymne Je mag ook niks meer zeggen in dit land aan te heffen. Daarna gaan we elkaar wel de maat nemen wie zich de meest zuivere verdediger van het vrije woord mag noemen.’ (joop)

Alle stemmen op Joe Biden afgekeurd

Met nog een week te gaan voor de verkiezingen heeft de Amerikaanse president Donald Trump besloten alle stemmen op zijn rivaal Joe Biden nietig te verklaren. Dat is nodig om fraude te voorkomen, stelde hij op Twitter.

‘Sleepy Joe is a lazy do-nothing. He is not capable of anything. He is doing the greatest fraud in our history. He must be stopped. Votes for him will be destroyed’, twitterde de president in de vroege uren. De tweet leidde tot zoveel vragen dat zijn woordvoerder Kayleigh McEnany later op de dag een nadere verklaring gaf.

‘De president bedoelde uiteraard niet dat alle stemmen op Joe Biden vernietigd worden, alleen dat ze niet zullen meetellen voor de uitslag van de verkiezingen’, aldus McEnany. ‘Bovendien geldt dat alleen in de staten met Democratische gouverneurs, zoals Californië. De peilingen daar suggereren dat Biden 62 procent van de stemmen zou krijgen. Dat zijn ongeloofwaardige getallen, die aan Venezuela doen denken. Niet voor niets hebben we als Republikeinen onze eigen inzamelpunten voor stembiljetten in die staat. Alleen van de daarin afgegeven biljetten kunnen we zeker zijn dat ze deugen. Dus die zullen we tellen.’

Lees verder Alle stemmen op Joe Biden afgekeurd

Microcolumn: Pandemie

Een regering onder leiding van Mark Rutte stak ooit 340 miljoen euro in het opvangen van de Mexicaanse grieppandemie. Die kwam niet. Het huis te klein natuurlijk. Daar had de regering zomaar een partij geld over de balk gesmeten. Dat ging Rutte niet nog een keer overkomen. Nu hebben we wél een pandemie, maar het kabinet waakt er nog steeds voor teveel maatregelen te nemen. Straks blijkt er achteraf iets onnodig geweest en dan heeft dat geld gekost en o la la.

Ik snap het wel hoor, zo zit de Nederlander nu eenmaal in elkaar. Zelf denk ik in de supermarkt ook: misschien is hier wel helemaal niemand met pandemie en dan heb ik mijn martelkapje voor niks omgespannen. Lig ik hier straks piepend van zuurstofgebrek met gemangelde vrijheid op de grond te kronkelen, helemaal voor niks. Dus als Rutte ons straks gaat vertellen dat het niet zo best gaat, maar dat we het nog even aankijken, dat weet ik: het is misschien niet bijzonder krachtdadig, maar wat houdt hij lekker de hand op de knip. (sg)

Run op baby’s na onthullingen

De onthulling dat je eeuwig jong kunt blijven door babybloed te drinken heeft de vraag naar de kleine mensen enorm opgedreven. Niet alleen de elite zelf, maar ook lieden die er graag bij willen horen, schuimen nu de markt af.

‘Tot nu toe gaven we baby’s meestal gratis mee met de moeder, maar dat kun je tegenwoordig eigenlijk niet meer maken’, aldus woordvoerder Elselien Helmop van het Bonkster Gasthuis in Franeker. ‘Verzekeraars hijgen in onze nek dat we kosten moeten besparen en eigen inkomsten verwerven. Dan kun je niet zomaar baby’s blijven weggeven alsof je ze cadeau hebt gekregen bij een pak luiers. Wanneer de moeder niet drie ton op tafel legt, zetten we het kind gewoon op het darkweb.’

Volgens cyberjournalist Daniel Verlaan tellen schimmige vampiers grif enkele tonnen neer voor verse baby’s, afhankelijk van het gewicht. Er zouden zelfs al speculanten zijn die massaal baby’s opkopen om ze vet te mesten en daarna door te verkopen. Verlaan: ‘De prijs van baby’s stijgt momenteel harder dan die van bitcoins. Je moet in beide gevallen wel goed uitkijken dat je niet getild wordt. Dat je denkt een baby te kopen, maar in werkelijkheid een biggetje krijgt. Daarover zijn hartverscheurende verhalen in omloop.’

Hummelzwendel

L. Frans (voornaam bij de redactie bekend), kenner van de internationale babymarkt, heeft achterhaald dat onder andere het Nederlandse koningshuis achter de hummelzwendel zit: ‘Deep state en dark web, het is niet voor niets dat die woorden zo op elkaar lijken. Dat is waar de elite zich ophoudt. Ze doen alsof ze anderen ook wat babybloed gunnen, maar in werkelijkheid houden ze alles voor zichzelf. Je staat er niet bij stil, maar we leven echt in een dictatuur die het volk belazert.’

‘Thierry Baudet heeft me verteld dat op de gangen van de regeringspartijen in de Tweede Kamer het babybloed gewoon uit de koffieautomaten komt. Dat geloof je toch niet? Of nou ja, ik geloof het wel, dit verhaal is zo bizar dat het wel waar moet wezen. Zodra ze het ontkennen, weet je: dat klopt!’

Ook veel jonge moeders hebben hun twijfels bij de nieuwe praktijk. Een van degenen die hun spruit niet meekregen is Mieke-Kee Kneupma: ‘Ik heb weliswaar tien procent van de opbrengst gekregen van het Bonkster Gasthuis, maar ik had de kleine Gerrit geloof ik toch liever zelf gehouden. Anderzijds, het welzijn van het koningshuis gaat mij natuurlijk ook aan het hart.’

De trend heeft wel tot grote vreugde geleid bij anti-abortusactivisten. Zij verwachten dat de gestegen marktwaarde van baby’s zal leiden tot meer voldragen zwangerschappen. ‘Dit kan het einde betekenen van de babymoord’, aldus Kees van Dorenbosch, voorzitter van Schreeuw om Leven. ‘Het is triest dat er geld aan te pas moet komen om mensen de waarde van jong leven te doen inzien, maar wij zijn blij met ieder kind. En we horen niet eens zelf bij de elite.’ (joop)

Microcolumn: Tien jaar

In zijn diepste vezels was hij altijd een Unileverman gebleven. Of je nu een racist was of een mocro, een zelfbewuste homo of een hardwerkende suburbanite met een Opel en een doorzonwoning, zeep en margarine had je toch nodig – en hij was er om die aan de man te brengen. Niet omdat de marge op de Glorix en de Bertolli zo lekker aantikte, maar gewoon uit dienstbaarheid. En als het zo uitkwam, wilde hij ook best een xenofoob of multiculti-praatje met je aanknopen. Kwestie van fatsoen.

Tien jaar had hij deze functie nu al, geduldig lachend, iedere roep om visie of leiderschap luchtig wegwuivend. De laatste tijd leek het gemor luider te klinken, maar uit de zetelwinst in de peilingen kon hij afleiden dat dit schijn was. De mensen wilden wel meer vezels en minder vet eten, maar als ze voor het schap stonden kozen ze toch de Magnum. Die rekende hij dan tevreden af, en als hij een wat strengere bui was, gaf hij het dringende advies ook eens aan rijstwafels te denken. (sg)

Microcolumn: Gevaarlijke empathie

Een oldskool columnist van de Volkskrant herhaalde nog maar eens het belegen riedeltje dat empathie leidt tot dadendrang en dat die dadendrang niet altijd even lekker uitpakt (plak hier uw Godwin, Marxwin of whatever). Zijdelings ging dat over #blacklivesmatter, de grootste internationale empathiebeweging van dit moment. Iemand telde 1+1 op en beweerde dat er dus sprake was van een racistische bewering dat #blacklivesmatter tot grote ongelukken zou kunnen leiden. Dat vond de columnist niet zo tof. Want als hij een racistische column had geschreven, dan was hij dus een racist en dat hoefde hij niet te pikken. Aangifte volgde. Al te grote empathie met jezelf haalt ook niet het beste in een mens boven, zullen we maar zeggen.

Maar goed, wat ik mij dus vooral afvroeg: als je een domme/oubollige/racistische column hebt geschreven, ben je dan vanzelf dom/oubollig/racistisch? Of had je gewoon even je dag niet? Hoe vaak moet je iets doms/oubolligs/racistisch geschreven hebben om met recht dat epitheton te dragen? En is ‘domkop’/’boomer’/’racist’ in tijden van Twitter nog een belediging? Kortom, ik sta niet graag in de schoenen van de rechter die dit gaat behandelen, maar kijk wel uit naar een spetterende mediashow. (sg)

Baudet wil meldpunt cancel culture

Een groep prominenten onder leiding van FvD-leider Thierry Baudet wil dat er een meldpunt komt waar mensen aanhangers van de zogeheten cancel culture kunnen aangeven. ‘Dit is hét moment om tegenstanders van de vrije mening de mond te snoeren.’

‘De vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste waarden van onze democratische en open samenleving. Het is een grondrecht waar we pal voor moeten staan en dat we ons niet moeten laten afnemen door een kleine groep intoleranten’, aldus Baudet. ‘Ik geef als voorbeeld de kerel die mij met een oud-papierbak achtervolgde toen ik aan het flyeren was in Den Bosch. Deze is toen terecht door mijn beveiligers hardhandig op zijn plek gezet. Zo’n demonstrant die mijn mening meteen in de prullenbak wil stoppen, is cancel culture in optima forma. Die laatste uitdrukking komt uit het latijn.’

Lees verder Baudet wil meldpunt cancel culture