Boodschap van waarheid en liefde

136

“Zij die regeren moeten oprecht zijn. Alles wat ze zeggen moet waar zijn, opdat het volk weet waar het aan toe is. Maar religie en politiek, beide hetzelfde, zijn niet op waarheid gebaseerd, maar op geloof, hersenspoeling, leugen, bedrog, kwaad, moord, achterlijkheid, en het inboezemen van angst om u, het volk, te laten doen wat zij willen ongeacht de consequenties. En in de religie en de politiek, gaat men uit van macht, niet van wat goed is. Religie en politiek zijn het kwaad in de wereld.”

“Hebben ze u gehersenspoeld dat religie en politiek goed zijn? Hebben ze u gehersenspoeld dat religie/politiek de enige manier is om gemeenschappen te besturen? Hebben ze u gehersenspoeld dat we in een democratie leven? Hebben ze u gehersenspoeld dat er scheiding is van kerk en staat? Hebben ze u gehersenspoeld dat u respect moet hebben voor hun religiën en voor hen? Hebben ze u gehersenspoeld dat hun door Hebreeën verzonnen bloeddorstige massamoordende God liefde is? Troggelen ze daarmee uw geld uit uw zakken in hun kerken, etc?”

Enfin, Hedy Parcherie is een van de 74 partijen die zich hebben ingeschreven voor de komende verkiezingen. Niet al die partijen zullen ook echt meedoen, omdat ze eerst nog geld en handtekeningen moeten verzamelen. Vandaar dat het volgende ook van belang is:

“Het tegenovergestelde van religie en politiek is het Hedyisme. Het Hedyisme is gebaseerd op waarheid, wetenschap, liefde en harmonie en gebruikt logica, analyse, rekenkunde, en extrapolatie om tot juiste uitkomsten en richtingen te komen, waardoor u weet waar u aan toe bent. In het Hedyisme gaat men niet uit van macht, maar van wat goed is. Is dit wat u wil? Doneer dan ten minste 1 euro om de Hedy Parcherie aan de verkiezingen te laten meedoen.”