Antireligieuze partij

159

Is GroenLinks een antireligieuze partij aan het worden? Ik weet dat het niet waar is, maar het heeft er wel alle schijn van. Eerst was er, onder het motto ‘Vrijheid van meningsuiting, in godsnaam’, de actie tegen christelijke demonstranten bij het concert van Madonna, terwijl die alleen maar hun mening kenbaar wilden maken over wat zij als godslastering beschouwden. De meeste linkse christenen zal het worst wezen wat Madonna doet met een kruis, maar ze voelen zich wel gekrenkt als zo duidelijk stelling genomen wordt tegen religieuze gevoeligheden.

Vervolgens gebruikte Femke Halsema de term ‘As van het kwaad’ om fundamentalistische moslims, protestanten en de complete katholieke kerk te omschrijven. Niet zo handig, maar hoe het tot een rel gekomen is, is ook opvallend. Na de uitspraak snelden uiteraard Bas van der Vlies en André Rouvoet naar de microfoon. Zij namen met Femke’s uitleg en nuancering (het was haar uitsluitend te doen om structuren die vrouwen onderdrukken) vrij snel genoegen. Zoniet Maxime Verhagen. Die rook bloed en stookte het vuurtje op zo hard hij kon. Maar als katholiek mocht hij zich natuurlijk ook het meest aangevallen voelen.

Hoe dan ook, er komen mailtjes van zwaar teleurgestelde mensen binnen bij de Linker Wang. Tegen hen kan ik zeggen dat ze geen gelijk hebben, maar ik moet wel erkennen dat de partij zijn antenne verloren heeft. Over dit fenomeen schreef wijlen Ab Harrewijn vijf jaar geleden: “De hedendaagse politiek lijkt zich geen raad te weten met levensbeschouwelijke argumenten. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de debatten over de euthanasiewetgeving. Mijn partij heeft die wetgeving onderschreven, ook met mijn steun, maar ik heb me wel verbaasd over de onhandigheid waarmee het Paarse kabinet omsprong met tegenstanders die hun bezwaren naar voren brachten op religieuze gronden.”