Halveer de partijraad

416

In de krochten van de toekomstsite staat een op verzoek geschreven (“die Jongeneel kunnen we wel om een provocerend stukkie vragen”) logje van mij over de partij-organisatie waarvan ik bij nader inzien vind dat het nog steeds te abstract is. Daarom heb ik voor de commissie, die vanavond voor de tweede maal in haar achterkamertje bijeenkomt, een stuk geschreven met wat concrete voorstellen die ik terwille van de transparantie hier ga neerplempen.

De belangrijkste gaat over de partijraad. Toen ik in 2005 het initiatief nam tot de door het congres aangenomen motie ter herstructurering van het partijbestuur, was de bedoeling dat de partijraad mee zou hervormen, om haar sterkere instrumenten te geven het kleinere bestuur te controleren. Die hervorming is er nooit gekomen, mede omdat de partijraad zelf niet wou.

Dus ga ik het nu opnieuw proberen. Wat mij betreft gaat de partijraad terug van 80 naar 50 leden, waarvan er 40 op de traditionele manier door de afdelingen gekozen worden. Het congres wijst de overige 10 aan, onder wie de voorzitter. Zij worden geworven op specifieke vaardigheden, zodat de partijraad gegarandeerd mensen heeft die alle aspecten van het partijbestuur (financiën, buitenland, enzovoort) beslaan en daardoor veel gerichter de bestuursdaden kunnen controleren.

Later vandaag nog een logje over kandidatencommissies.