Mobiel met vis

404

Mooi bericht in de Economist van deze week. Het was altijd al bekend dat ook in arme landen economische voorspoed en gebruik van mobiele telefoons hand in hand gingen. Maar onduidelijk bleef wat nou de oorzaak was van wat. Nu is er voor het eerst een onderzoek dat laat zien hoe een mobieltje leidt tot welvaart.

Vissers in Kerala, in het zuiden van India, hadden vroeger een vaste thuishaven waar ze hun vis verkochten. Als de vangst goed was, gold doorgaans hetzelfde voor vissers op hetzelfde stuk zee, met dezelfde thuishaven. Gevolg: lage prijzen en veel vis die weggegooid werd.

Dankzij de mobiele telefoon kunnen de vissers nu op zee naar verschillende havens bellen om de beste prijs te krijgen. De vangst wordt evenwichtiger gespreid over de kust. De winst van de vissers is met acht procent gestegen, de prijzen zijn met vier procent gedaald en er wordt geen vis meer weggegooid.