Medische ethiek uitbesteden aan artsen?

864

De papieren Volkskrant heeft vandaag een embryospecial. Aandacht voor de ChristenUnie zelve, natuurlijk, maar ook twee rechtsgeleerden die elkaar bekampen en een professor die beweert dat alles wat je kunt doen om de mens te verbeteren, een ethische imperatief is: als je door genetische manipulatie mensen slimmer kunt maken, dan is het onethisch om die mogelijkheid niet aan te grijpen.

Opvallend ook dat na Michaël Zeeman, die het afgelopen donderdag in zijn column Lebensborn al voor de ChristenUnie opnam, nog twee columnisten (Marjolein Februari en Maarten Keulemans) betogen dat de voorgestelde versoepeling wel degelijk het begin van een hellend vlak is en dat daar best een principiële discussie over gevoerd mag worden. Keulemans vindt overigens dat die discussie tot deskundigen beperkt kan worden en dat de samenleving zich naar hun uitkomst dient te voegen – precies het soort wetenschappelijke arrogantie waar ik onlangs nog een boekje tegen geschreven heb.

In het meest indringende verhaal komt het woord embryo niet voor. Het speelt zich af in India, waar meisjes stelselmatig geaborteerd worden. Waar hier borstkanker voor een ernstige aandoening doorgaat, geldt dat daar voor vrouw-zijn. Artsen begrijpen dat en vinden een abortus op basis van geslacht daarom verantwoord.

Niet in de krant de bijdrage van Femke Halsema aan het debat. Zij stelt terecht dat de ChristenUnie op haar politieke inconsequenties moet worden aangesproken worden, niet op haar ethische positie. Ook zij laat het ultieme oordeel welke aandoening ernstig is en welke niet, liefst aan artsen over. Selectie van embryo’s op geslacht is nu onder uitzonderlijke situaties mogelijk. Ook bij aanleg voor homoseksualiteit zijn soms genetische factoren in het spel. Daar komt ongetwijfeld ooit een test voor, net zo goed als er een moment gaat komen dat de politiek breder dan de ChristenUnie het moment rijp vindt om een ethische lijn in het zand te trekken.