Rik Grashoff als wethouder naar Rotterdam

918

Toen GroenLinks Rotterdam woensdagavond een besloten vergadering hield over de opvolging van Orhan Kaya, zat daar iemand in de zaal die geen lid van de afdeling was. Slechts weinigen viel het op. Aan het eind van de avond, toen de vergadering nog zonder enige beslissing geschorst was tot donderdag, liep iedereen door een haag van extreem nieuwsgierige journalisten naar buiten.

Ook zij herkenden Rik Grashoff niet, gelauwerd ex-wethouder uit Delft, met een reputatie van daadkracht. Hij was het die donderdagavond vrijwel unaniem gekozen werd als kandidaat voor het wethouderschap in Rotterdam. Met Rik krijgt GroenLinks een krachtige stem in het college. Dat geeft mij het vertrouwen dat hij het komende half jaar ondanks de achterstand waarmee hij begint, nog veel resultaten op het gebied van participatie en cultuur zal gaan halen. Zelf hoop ik me voorlopig niet meer geroepen te voelen me met GroenLinks Rotterdam te bemoeien.

Je zou zeggen, zijn benoeming is verder een formaliteit, maar gelukkig is er nu al wat te zeiken. Rik heeft namelijk niet zo’n zin om voor anderhalf jaar zijn woongemeenschap in Delft te verlaten en naar Rotterdam te verkassen. Leefbaar-wethouder Wim van Sluis loste dat in de vorige periode op door vier jaar lang ‘bij zijn moeder’ in Rotterdam te gaan wonen. Daar werden toen ook wat rituele dansjes om gevoerd. Welkom in Rotterdam, Rik, zo gaan we hier met elkaar om.