De drogredeneringen van Kritisch GroenLinks

1011

Ja, ook ik verlang wel eens terug naar de paarse kabinetten, toen de PvdA en D66 kleurloze machtspartijen waren, de SP niet veel voorstelde en de PvdD nog niet bestond. GroenLinks had zodoende een heldere niche in het politieke landschap en stond bovendien onder leiding van een man die het grootkapitaal en arbeidersmacht in zich verenigde. Dat waren nog eens makkelijke tijden om je te profileren.

Inmiddels moet GroenLinks zich staande houden in een versplinterd landschap en dat gaat niet op alle fronten goed. En dat had niet mogen gebeuren, stelt Kritisch GroenLinks (KGL) vanochtend in de Volkskrant. De auteurs wensen de terugkeer van allerlei oude standpunten. De redenering daarachter is zo ondermaats dat mijn haren in elk geval recht overeind gingen staan.

Het stuk begint met een persoonlijke aanval op Femke Halsema. Liberaal van het jaar geweest – foei! In een verkiezingsspotje een auto gereden – foei! Geweigerd te onderhandelen over regeringsdeelname – foei! Zeker bij dat laatste: alsof GroenLinks als kleine partij in een coalitie met PvdA en CDA links en groen had kunnen wezen. Dit argument wordt echt alleen maar aangedragen om Halsema te beschadigen, niet omdat het de inhoudelijke koers had gesteund die KGL zegt voor te staan.

Vervolgens klopt KGL zich op de borst dat het de aanzet heeft gegeven tot een anderhalf jaar durende partijbrede discussie over de koers. Het resultaat bevalt de club echter niet, dus heet het nieuwe beginselprogramma nu ineens een product van het partijbestuur.

Dan volgen wat inhoudelijke bezwaren, geënt op een ‘visie’ die geurt naar een tijd ver voor de paarse kabinetten. GroenLinks zou weer tegen de Navo moeten zijn, tegen kernenergie en tegen kapitalisme. Daarbij wordt ook nog eens gedaan alsof Wouter Bos antikapitalist is geworden. Hij heeft immers de bankensector genationaliseerd. Alsof er niet een verschil is tussen tijdelijke ondersteuning van een zwakke plek in de financiële wereld en het onder staatscontrole brengen van het systeem, wat nadrukkelijk niet Bos’ bedoeling is. Ook dit kan alleen een drogredenering heten om ‘steun’ te vinden voor een vermolmd standpunt.

Enfin, ik heb de congresstukken er nog eens bijgepakt en wat blijkt: veel van de amendementen van KGL worden door het partijbestuur overgenomen. Daarmee wordt het krantenstuk vooral een verongelijkte vertoning van oud zeer. Ja, vroeger was alles beter. Maar een beginselprogramma moet de vragen van de toekomst beantwoorden, niet die van het verleden.