Het dichtstbijzijnde boek: Erasmus

1041

Wilfred en Jan gingen me voor, maar ook ik heb het dichtstbijzijnde boek (met uitzondering van de woordenboeken op mijn bureau) gepakt, bladzijde 56 opgeslagen en de vijfde zin gelezen. Er stond:

“Wat is het geheele menschelijke leven toch anders dan een tooneelstuk, waarin allerlei menschen, het gelaat met allerlei maskers bedekt, op de planken komen en ieder zijn rol speelt, totdat de leider hen van het tooneel wegvoert?”

Het is natuurlijk te mooi om waar te wezen, een Rotterdammer die ‘Lof der zotheid’ van Erasmus (editie 1944) zo bij de hand heeft, maar vlak achter mijn bureau staat de filosofiekast en Erasmus is de eerste op de plank op ooghoogte. Dus ik ontkom er niet aan.