Rapport De Boer (3): weblogs en zo

1039

Een aanzienlijk deel van de discussie gisteravond ging over de eerste aanbeveling van Wim de Boer: “Het zou goed zijn dat binnen GroenLinks Rotterdam de omgangsvormen ‘ik zeg wat ik denk’ of daartegenover ‘ik zeg niet wat ik denk’ worden vervangen door ‘ik denk na over wat ik vind en over hoe ik dat reflecterend, positief en minder oordelend kan zeggen’. Dat betekent ophouden met ‘praten over’ en eerst ‘praten met’. Het betekent ook een stijlverandering in mailtjes, weblogs en reactieplatforms op internet: minder etaleren van ego, meer dialoog, geen discussie om goedkoop te scoren, niet tegen beter weten in doordrammen om je gelijk te halen. Het bovenstaande kan lukken als wij dit vanaf morgen gaan doen en – zonder te moraliseren – elkaar op dit gedrag gaan spiegelen.”

De discussie spitste zich al snel toe op weblogs. De een vond dat weblogs een vorm van journalistiek zijn en dat openheid daarbij een groot goed is. Een ander stelde daartegenover dat als je lid van een club bent, je je niet als journalist dient op te stellen en dus geen vuile was mag buiten hangen. Nog weer een ander meende dat het probleem van al te kritische opmerkingen (al dan niet in het openbaar) zich vanzelf zou oplossen als leden meer inzicht zouden krijgen in de dilemma’s van het politieke ambt. Uiteindelijk nam de ledenvergadering de aanbeveling over. Enkele leden onthielden zich van stemming.