Ondernemers mengen zich in popsectordebat

410

Ook de Ondernemers Federatie Rotterdam City spreekt zijn zorg uit over de toestand in de stedelijke popsector, middels een vandaag gepubliceerde open brief. Enkele passages:

“In het afgelopen jaar is de situatie in de Rotterdamse muzieksector, met name in de popsector, verslechterd. We noemen: het faillissement van Nighttown, het vertrek van Now & Wow uit de Graansilo, het faillissement van Prachtig, de financiële krapte bij WaterFront, de berichten dat het met Hal4, Baroeg, en met Locus010 op het gebied van huisvesting niet goed gaat, de financiële problematiek van Metropolis, het faillissement van Mplex, de sluiting van Calypso en HyperHyper.”

“Het lijkt er op alsof Rotterdam, in de jaren ’90 toonaangevend op het gebied van pop, Dance, Urban en veelzijdige jongerencultuur, binnen slechts één jaar zijn voortrekkersrol volledig is kwijtgeraakt; zelden zal in Nederland een stedelijke culturele sector in zo korte tijd zo zijn teruggelopen. Er lijkt in Rotterdam sprake van een “wet van de remmende voorsprong”: de voorsprong en voorbeeldfunctie van de tweede stad van Nederland is verworden tot een achterstandspositie. Uitsluitend kleine niet-voor de functie gebouwde en slecht onderhouden accommodaties met te weinig financiële ondersteuning, knokken voor hun voortbestaan, in plaats van dat zij trots het elan van een multiculturele stad met een grote diversiteit aan multiculturele cultuuruitingen kunnen presenteren voor een veelzijdig en zowel stedelijk als (inter)nationaal publiek. Een situatie, de tweede stad van Nederland onwaardig.”

Enfin, dat is weer een mooi steuntje in de rug in de aanloop naar het plan van de wethouder en de hoorzitting die de gemeenteraad op 30 mei bij WaterFront houdt.