En weer een voltreffer van D66

680

“Mevrouw Bloesewies, mevrouw Bloesewies!”
“Sophie in ’t Veld heet ik.”
“O pardon, kennu nagaan hoeveel indruk mevrouw Bloesewies heeft gemaakt als D66-vertegenwoordiger in Europa. Heeft u al gehoord dat de groot moefti van Damascus het Europees Parlement komt toespreken?”

“Wat, het is een schandaal! Religieuze booschappen horen niet in het EP.”
“Ja, maar hij komt geen fatwa uitspreken, hoor. Hij komt praten over interculturele dialoog.”
“Niks mee te maken. Hij is een religieuze leider, dus alles wat hij zegt is een religieuze boodschap.”
“Maar hij is al uitgenodigd, u kunt er niks meer aan doen, mevrouw Bloeseveld.”

“O. Nou, als ik hem niet de mond kan snoeren, wil ik in elk geval een hartig woordje met hem wisselen over de vrijheid van meningsuiting.”