De bijbaan van Remi Poppe in Nepal

777

Op 10 april zijn er verkiezingen in Nepal, na jaren van burgeroorlog. De maoistische guerilla’s hebben zich omgevormd tot politieke partij met als een van haar hoofdpunten afschaffing van de monarchie. Het lijkt een klassenstrijd, maar het is ook een kastenstrijd.

De koning en zijn politieke entourage behoren tot de strijderskaste, terwijl de leiding van de maoisten gerecruteerd wordt uit de priesterkaste (ofwel de twee hoogste kasten uit de hindoehiërarchie). Onder de lagere kasten is al gemor aan het ontstaan over privileges die de rode bovenklasse zich toeëigend.

Hoe dan ook, van de maoistische leider Prachanda bestonden tot nu toe alleen schimmige plaatjes. Maar nu voert hij campagne en valt ineens zijn gelijkenis op met een maoist die we van dichter bij huis kennen. Kijk maar:

Prachanda, foto gejat van AFP