Amerika wapent zich tegen Obama

1000a

Sinds de verkiezing van Obama is de wapenverkoop in de Verenigde Staten enorm toegenomen. Handelaren schrijven dit toe aan de angst dat de nieuwe president de verkoop aan banden zal leggen. Obama is niet tegen restricties, maar heeft geen expliciete plannen. De National Riffle Association heeft een felle campagne tegen hem gevoerd, zo fel zelfs dat Obama geprobeerd heeft de NRA-advertenties te doen weren.

Het netto-resultaat is dat er nu nogal wat gewapende Amerikanen rondlopen die denken dat Obama een bedreiging is voor hun vrijheid van meningsuiting en hun recht wapens te dragen. Mensen zoals Uppity Woman:

“Be Afraid. Be Very Afraid. While Obama constantly implies that others will try to “scare” us about him (using the Race Card as backup, ad nauseum), it is HE who is doing a great job of scaring us as to exactly how much Democracy is in danger under this fascist who can only behave worse in power as the leader of the Free World.”

Het voedt de angst dat er meer Amerikanen bereid zijn hun land te ‘beschermen’ middels een moordaanslag dan het niet zo snuggere tweetal dat in Tennessee werd opgepakt. Dat zou dan leiden tot grote rellen in het hele land.

Nu is de beveiliging van Amerikaanse presidenten vandaag de dag zo zwaar dat een succesvolle aanslag ondenkbaar lijkt. Maar het bombardement van ultrarechtse campagnes kan wel een zware wissel trekken op Obama’s streven naar verzoening. De sfeer van paranoia is nog lang niet weg – en ze is gevaarlijk. (gc)