Microcolumn: ZZP

Persoonlijk denk ik dat het mis gegaan is toen de term zelfstandige zonder personeel bedacht werd. De zzp’er is iemand waaraan iets ontbreekt. Hij heeft allicht een of ander specialisme, maar je herkent hem vooral aan het feit dat hij niemand in dienst heeft. Als de term ‘prijzige specialist’ gemunt was, waren werkgevers misschien niet eens op de gedachte gekomen dat ze hun personeel in deze constructie konden dumpen.

De regelgeving kraakt eronder. Een minimumloon kunnen we vastleggen en handhaven, maar een minimumuurtarief niet. Van de weeromstuit wordt bedacht zzp’ers uit te roken door hun belastingvoordeel (loonslaven krijgen overigens ook zo’n voordeel via hun pensioenregeling) af te schaffen. Alsof daardoor de roep om flexibele arbeid zou verstommen. De paniek om het zzp-schap, het is vooral een tergend gebrek aan creativiteit. (sg)