Microcolumn: donorwet

Over een jaar of twintig rolt een verse lever natuurlijk gewoon uit de 3D-printer, maar tot die tijd mogen we ons nog druk maken over de donorwet. D66 wil die aanpassen. Onoplettende lieden blijven nu eigenaar van hun lichaam na hun dood. Als het aan D66 en nog wat partijen ligt, zijn ze het kwijt. Er zijn namelijk niet genoeg donoren en dat tekort moet aangevuld worden uit de rangen der lakse burgers. Hadden ze maar moeten nadenken over wat ze wel/niet willen.

De VVD is tegen. Dat is niet zo gek, want daar zitten geen types die makkelijk iets weggeven. Bovendien zijn ze met hun honderddertig kilometer per uur belangrijke potentiële orgaanleveranciers. Wat de discussie vooral interessant maakt is dat in deze ethische kwestie de scheidslijn voor de verandering dwars door het liberale kamp loopt, terwijl het CDA op de wip zit. (sg)