Microcolumn: Racisme

Heeft u wel eens aan een Surinamer gevraagd wat hij, zo in het algemeen, vindt van Antillianen? Wat u dan in veel gevallen hoort is onversneden racisme. Onder de Antillianen zelf kunt u vervolgens bij Arubanen informeren over hun opinie aangaande lieden van Curaçao – of omgekeerd. Dat levert ook fijne karakteriseringen van de respectievelijke volksaard op.

Ik wil maar zeggen: als u iemand op televisie iets hoort beweren over racisme, dan gaat dat over veel meer dan huidskleur, dan blank versus kleurtje in Nederland. Racisme is in de kern individueel onvermogen om de ander ook als individu te zien. Juist omdat het een persoonlijk fenomeen is, is iedereen er vatbaar voor, ongeacht huidskleur. Het maatschappelijke verschijnsel is de optelsom van individuele gemakzucht. (sg)