Microcolumn: Plan

Bij de PVV geldt een A4 met wat puntjes als een deugdelijk verkiezingsprogramma, dus ja, dan snap ik ook wel dat je een imam die zonder te haperen vier volzinnen kan uitspreken over Kalifaat Hollandia aanziet voor het ultieme bewijs dat er een doortimmerd plan bestaat voor de totaalislamisering van de lage landen.

Ik ben zo vrij daar anders over te denken. Dan maar een landverrader. Ik noem het pas een plan als iemand mij het protocol van de moefti’s van Mekka of zoiets kan laten zien. En dan nog behoud ik me het recht voor te twijfelen. De lat voor een plan ligt nu eenmaal hoger dan voor een paar losse ideetjes. (sg)