Microcolumn: Feitenkennis

Feitenkennis zou niet meer nodig zijn. Immers, als je iets wilt weten, dan google je het toch gewoon. De malloten die dit propageerden krijgen inmiddels hun trekken thuis. Want wat blijkt: mensen hebben geen tijd om aan de lopende band te googlen. Dus kun je ze van alles op de mouw spelden. Feiten zijn een luxe geworden die niet iedereen zich meer veroorlooft.

Kwakzalvers en populisten zijn van alle tijden. Er zijn altijd types die er belang bij hebben mensen onwetend te houden. Maar het is behoorlijk uniek dat het onderwijs wordt ingezet om toekomstige slachtoffers te kweken, onder het motto: Kennis in de cloud en mist in het hoofd. (sg)