Microcolumn: Tienpuntenplan

Omdat dit mode schijnt te zijn wilde ik ook een tienpuntenplan over immigratie opstellen. Maar nadat ik op #1 het uitroepen van een links kalifaat had opgeschreven stokte mijn inspiratie een beetje. Ik schreef op #2 nog onderhandelingen met Zuid-Afrika op om te komen tot een thuisland voor rassenwaanzinnigen, maar dat kraste ik weer door wegens onhaalbaar.

Maar goed, een links kalifaat dus. Ik denk dat het haalbaar is en stel voor te beginnen met het implementeren van punt 9 uit het plan van de Nederlandse Leeuw: “Nederlands wordt als preektaal verplicht en preken worden openbaar uitgezonden.” Op alle zenders tegelijk en iedereen is verplicht te luisteren. Vrijdagmiddag én zondagochtend. Wel is het toegestaan om tegelijkertijd te werken aan de productie van een groot gezin. (sg)