Charlie-kathedraal komt in Aalsmeer

Aalsmeer wordt de locatie van de kathedraal voor de vrije meningsuiting, genoemd naar de heilige Charlie Hebdo. Er zal plaats zijn voor 12.000 ongelovigen.

‘Voor mensen zoals wij is de vrijheid van meningsuiting als het woord Gods, een onwrikbaar dogma dat boven alle kritiek verheven is’, vertelt Wolfgang Dokkins, initiatiefnemer van de kathedraal. ‘Iedere nuance is een vorm van blasfemie, ofwel censuur. Charlie is gestorven voor onze overtuiging. Daarom is alles wat hij getekend heeft heilig. Wanneer je dat ter discussie stelt, ben je een vijand van het ongeloof.’

Staand in de tot vloekhuis om te bouwen loods gebaart Dokkins waar het hoofdaltaar met de Mohammedcartoon moet komen: ‘De essentie van onze overtuiging is het verkennen van de grenzen van het betamelijke. Je hebt ook mainstream ongelovigen die zich druk maken over Voltaire en Spinoza, maar wij kiezen voor de radicale invulling, zoals Charlie het bedoeld heeft. Zo eren wij de nagedachtenis van de profeet, geprezen zij zijn naam, en allen die niet in vrijheid op andermans ziel kunnen trappen.’

In gematigd seculiere kringen wordt de bouw van de megakathedraal met enige zorg gevolgd. Fundamentalistische pleiters voor het vrije woord zouden miljoenen ongelovigen wereldwijd in diskrediet brengen. ‘Wat gaat daar precies gepredikt worden?’ vraagt Marco Hulspas, auteur van het boek Charlie, van profeet tot krijgsheer, zich af. ‘Charlie-aanhangers zijn vaak redelijke mensen, zoals jij en ik, maar je kwetst ze echt heel diep wanneer je hun Mohammedcartoons in twijfel trekt. Ze kunnen dan ontzettend agressief worden.’

Drillrap

Binnen de Charlie-beweging bestaat overigens ook geen unanimiteit over de centrale rol van de Mohammedcartoon. ‘Wij vinden dat een te moderne invulling’, zegt Adolf Kusters, leider van de orthodoxe vleugel. ‘Het hoofdaltaar toont als het aan ons ligt een beeltenis van de Eeuwige Jood. Die heeft in Europa een veel langere traditie. Juist omdat zo weinig mensen nog het flagrante antisemitisme belijden moeten wij ons er sterk voor maken.’

Kusters verwerpt het argument dat Mohammedcartoons een religieus idee bespotten, terwijl de Eeuwige Jood een complete bevolkingsgroep in een kwaad daglicht stelt: ‘Onze cartoon van de Eeuwige Jood is gebaseerd op een portret van Maimonides, de grondlegger van het post-Talmoedische Jodendom. Het gaat in beide gevallen om een historische figuur die we belachelijk maken om de kwalijke idee├źn van hun hedendaagse achterban aan de kaak te stellen. Maar de Joden zijn veel dieper ge├»nfiltreerd in onze samenleving en daar zijn sommige Charlisten bang voor. Het grieven van moslims voelt veiliger.’

Eveneens controversieel is de bouw van een drillrapkapel. Voorstanders menen dat het hier gaat om een krenkende kunstvorm die op het schild gehesen zou moeten worden. Tegenstanders zeggen dat drillrap geen vorm van ongeloof is, maar een fascistische ideologie. ‘Je ziet het aan het soort lieden dat drillrap bedrijft, die zijn duidelijk niet van hier’, aldus een anonieme ongelovige op Twitter.

Dokkins wil nog niet ingaan op de precieze invulling van de doctrine: ‘Dat is van later zorg. Natuurlijk mogen we intern onze verschillen hebben, maar laten we eerst samen ons monument bouwen. Ik verheug me er nu al op schouder aan schouder onze hymne Je mag ook niks meer zeggen in dit land aan te heffen. Daarna gaan we elkaar wel de maat nemen wie zich de meest zuivere verdediger van het vrije woord mag noemen.’ (joop)