Watt/Waterfront: en nu de inhoud

1046

Vandaag beslist de gemeenteraad of ze brood ziet in het samengaan van What’s Live en Waterfront. Het onderliggende stuk gaat vooral over geld, niet over de inhoudelijke gevolgen voor de popcultuur in Rotterdam. Toch is dat laatste de overweging geweest voor beide stichtingen om samenwerking te zoeken.

Rotterdam verdient namelijk een sterke poporganisatie die gaat bouwen aan een grootstedelijk poppodium. Dat laatste is iets wat iedereen wil, maar er was geen organisatie in de stad die dat kon trekken. Die komt er nu wel. Het betekent een verbreding van het muzikale aanbod in het oude Nighttown aan de Kruiskade, dat ook veel commerciële dance programmeerde om rond te komen.

Ondertussen ontstaat uiteraard wel enige ongerustheid of het vertrek van Waterfront van de Boompjeskade geen verschraling van het ‘alternatieve’ aanbod betekent. Daar kun je op twee manieren tegenaan kijken. Waterfront heeft de afgelopen jaren de programmering al heel erg verbreed. Een groot deel van het aanbod past sowieso aan de Kruiskade. Ook voor de meer alternatieve muziek is plek: in principe gaat het hele Waterfront aanbod mee.

Aan de andere kant is er een groep publiek die hecht aan de grungy uitstraling van het huidige Waterfront en zelfs al enige alergie vertoont voor de grotere evenementen die er plaats vinden. Het pure underground podium Waterfront bestaat al twee jaar niet meer. Die rol is Exit enigszins aan het overnemen voor de rock en zal het Urban Podium op zich nemen voor de rest. Dat laatste krijgt bovendien een zaal ter grootte van de grote zaal van Waterfront, dus het aantal podia neemt niet af.

Al met al betekent de beweging dus vooral een versterking aan de ‘bovenkant’ van de Rotterdamse pop. Aan de ondergrond zal daardoor wat ruimte vrijkomen, maar er staan anderen klaar om die in te nemen.