Resultaten voor het label waterfront

Rondje door Watt

1243

Gisteren liep ik voor het eerst in twee maanden weer eens door het pand van Watt. Daar is in de zomer veel gebeurd. Voor het publiek is een tweede garderobe gemaakt, zodat mensen in de winter niet meer buiten in een lange rij hoeven te wachten. Binnenkort worden nog de trappen naar de basement vernieuwd.

De cafézaal – nodig voor de oude Waterfront-programmering – is zo goed als af, inclusief een vast podium en een kleedkamer voor de muzikanten. Er zijn verschillende mogelijkheden om hem van het restaurant af te scheiden. Achter de schermen zijn de kantoren voor de medewerkers afgemaakt (we hebben nu wc’s!).

Voor de omwonenden is het geluid beter afgeschermd dan ooit, dankzij zware deuren en dito geluiddempers in de luchtkanalen. Pas als de programmering goed op gang komt, weten we echter of de maatregelen voldoen om de nachtrust van de buurtbewoners te garanderen.

Kortom, we hebben binnen een half jaar drie organisaties (Waterfront, What’s Live en MyTown Horeca) aaneen gesmeed tot een efficiënt geheel en een heleboel problemen met het gebouw opgelost, terwijl de deuren gewoon open bleven. Vanaf volgende week kunnen we werkelijk volle kracht vooruit.

Ik ben een vriendje van Rik

1166

Zoals mijn trouwe lezers weten, steek ik nogal wat onbetaalde tijd in de poppodia Watt en WaterFront, om te helpen de Rotterdamse popcultuur overeind te houden. Dat is echter een verkeerde voorstelling van zaken. In werkelijkheid ben ik daar namelijk geïnstalleerd als vriendje van Rik Grashoff, zo lees ik bij Leefbaar Rotterdam, vermoedelijk om mijn zakken te vullen. De achterbaksheid van GroenLinks kent tenslotte geen grenzen.

Om die reden houden we volgende week een extra ledenvergadering, om na te kaarten over de affaire Ramadan en te kijken hoe we graag de buit zouden verdelen van onze vileine actie om de VVD uit het college te werken. Persoonlijk zie ik Rik graag verkeer of milieu erbij doen. Mocht hij een van die portefeuilles krijgen, dan neem ik graag de credits dat mijn onzichtbare hand hem een vriendjesdienst terug heeft bewezen.

Update Watt/WaterFront

1159

Gisteren vergaderde – in afwezigheid van de VVD-fractie – de gemeenteraadscommissie JOC over onder andere de voortgang van Watt en WaterFront. Ik was erbij en bedacht dat ik hier ook al een hele poos geen update heb gegeven. Bij deze dus.

Watt begint, na de onvermijdelijke organisatorische dip als je drie organisaties moet integreren, redelijk op stoom te komen. Er is echter een fors geluidsprobleem: de buurt heeft heel erg last van ons. Daardoor kunnen we lang niet zoveel programmeren als we zouden willen, met name weinig dancefeesten, omdat de bassen daarvan het hardst dreunen van allemaal. Dat betekent ook dat we een exploitatieprobleem hebben, want dance is de moneymaker van Watt, niet de concerten. Vanavond geef ik acte de présence op een buurtvergadering om nogmaals om begrip van de omwonenden te vragen.

Bij WaterFront draaien de oefenruimtes gewoon door. Voor de zaal is echter nog geen nieuwe bestemming gevonden. Een voornaam struikelblok is hetzelfde dat WaterFront gedurende zijn bestaan consequent in de rode cijfers heeft gehouden: een huur die veel hoger is dan de marktwaarde van het pand rechtvaardigt. Op termijn is dat ook een bedreiging voor de oefenruimtes, die zonder subsidie verder moeten.

Mijn zorgen leefden ook bij de raad en bij de wethouder, dus in die zin mag je spreken van eensgezindheid. Wat ik wel grappig vond was de vraag of het gerucht waar was dat Watt de facto was overgenomen door WaterFront. Een paar maanden geleden heette het nog dat WaterFront voor Watt opgeofferd was. Het kan verkeren in het roddelcircuit.

Hoe dan ook, ik heb nog wel het een en ander aan mijn hoofd. Bij Watt is het schipperen tussen geluid en geld, terwijl de toekomst van de oefenruimtes van WaterFront nog altijd niet veiliggesteld is. Maar het is goed om te weten dat het succes van Watt ieders zorg is.

Mijn eerste motie van wantrouwen

1047

Allerlei kritiek had ik zien aankomen tijdens het debat over Watt/Waterfront gisteren in de gemeenteraad, maar deze niet. Anton Molenaar van Leefbaar Rotterdam wilde dat de besturen van What’s Live en Waterfront wegens slechte prestaties terzijde geschoven zouden worden, en dat de nieuwe stichting Watt een open sollicitatieprocedure zou starten voor bestuurders.

Nu draait What’s Live als een tierelier, maar in deze stichting heeft hij zich vermoedelijk niet eens verdiept (hij verwart haar met de ongerelateerde bv van Watt, die wel op de rand van faillissement staat). Waterfront draait ook goed, maar torst nog een last uit het verleden met zich mee. Hier bedoelde Molenaar waarschijnlijk: “Het college onder leiding van mijn partij heeft jullie een miljoenenbezuiniging opgelegd, vervolgens de door jullie aangedragen oplossing geblokkeerd en desondanks hebben jullie hardnekkig geweigerd failliet te gaan. Zo’n obstructie van ons beleid verdient straf. Bovendien zitten er linkse types in het bestuur en die proberen we sowieso altijd te wippen.”

Lees verder Mijn eerste motie van wantrouwen

Watt/Waterfront: en nu de inhoud

1046

Vandaag beslist de gemeenteraad of ze brood ziet in het samengaan van What’s Live en Waterfront. Het onderliggende stuk gaat vooral over geld, niet over de inhoudelijke gevolgen voor de popcultuur in Rotterdam. Toch is dat laatste de overweging geweest voor beide stichtingen om samenwerking te zoeken.

Rotterdam verdient namelijk een sterke poporganisatie die gaat bouwen aan een grootstedelijk poppodium. Dat laatste is iets wat iedereen wil, maar er was geen organisatie in de stad die dat kon trekken. Die komt er nu wel. Het betekent een verbreding van het muzikale aanbod in het oude Nighttown aan de Kruiskade, dat ook veel commerciële dance programmeerde om rond te komen.

Lees verder Watt/Waterfront: en nu de inhoud

Waterfront verhuist naar Watt

1036

Vanochtend gaf het AD/RD al een voorproefje, maar pas sinds vanmiddag is het officieel. Waterfront en stichting What’s Live worden de nieuwe exploitanten van poppodium Watt, dat al sinds de opening in september in zwaar weer verkeerde wegens ondermeer tegenvallende verbouwingskosten.

Als voorzitter van Waterfront ben ik natuurlijk blij met de deal, want een gloednieuw verbouwd pand betrek je niet iedere dag. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk zorgen. Er moet nog veel aan Watt gebeuren, met name het gebouw geluiddicht maken. Ook het overnemen van de bestaande horeca-bv heeft de nodige voeten in de aarde. Er zal de komende weken nog flink onderhandeld worden over details van het nu bereikte akkoord.

Lees verder Waterfront verhuist naar Watt

Toch heibel over urbanpodium

969

En daar gaan de poppen alsnog aan het dansen: de exploitanten van popzaal Watt (gesubsideerd) en danceclub Hollywood (commercieel) halen hard uit naar het plan van wethouder Rik Grashoff voor een urban podium. Zij zien een concurrent die met een heel ruime subsidiebuidel in de markt gezet wordt. Hun angst is niet helemaal onbegrijpelijk.

Bij Waterfront noteert het AD/RD verbijstering. Dat doet vermoeden dat dit podium door het plan (over een paar dagen hier online) overvallen werd, wat natuurlijk niet het geval is. Er is de afgelopen weken koortsachtig overleg gevoerd en dat niet iedereen daar tevreden uit zou komen, viel te verwachten. Ook ik als voorzitter van Waterfront kijk met meer dan normale belangstelling naar de ontwikkeling.

Lees verder Toch heibel over urbanpodium

Rik Grashoff voor de leeuwen

957

Afgelopen woensdag had de nieuwe GroenLinkse wethouder Rik Grashoff zijn eerste formele rendez-vous met de commissie jeugd onderwijs en cultuur. Het ging lekker. Hij gaf zo zelfverzekerd antwoord op vragen dat de raadsleden de tweede termijn van de zwaarste agendapunten aan zich voorbij lieten gaan. “Met hem kun je het tenminste op een heldere manier oneens zijn”, zei een niet nader te noemen oppositieraadslid dat ik na afloop sprak.

Vanochtend mocht Grashoff aan de verzamelde culturele instellingen vertellen op hoeveel subsidie zij wat hem betreft de komende vier jaren mogen rekenen. Iedereen had ’s ochtends vroeg al de lijst kunnen raadplegen, dus de ergste spanning was eraf om negen uur in de Burgerzaal van het stadhuis. Grashoff zette een helder, zakelijk betoog neer, gaf aan op basis van welke criteria de keuzes tot stand gekomen waren, kortom, gaf ook aan de teleurgestelde aanwezigen geen enkel handvat om boos op hem te worden. Prima gedaan.

Tot de licht teleurgestelde aanwezigen behoorde ik zelf, als voorzitter van twee stichtingen. Waterfront krijgt twee ton compensatie voor het verlies van zes ton aan loonsubsidies, maar ruimte voor verbetering van de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden is er niet. Maar de tent draait goed en we zien mogelijkheden zat om verder naar boven te knokken.

De kleine instellingen worden net als vier jaar geleden op het laatste moment uit het cultuurplan gekieperd. Dat raakt mijn literaire broedplaats Rotown Magic. Lichtpuntje is dat er wel geld gereserveerd wordt, zodat er iets meer budgetzekerheid is dan bij jaarlijkse projectsubsidie-aanvragen. Maar of mijn clubje zin heeft in nog weer vier jaar sappelen, weet ik niet. Daar ga ik namelijk niet over, maar de hoofden van de vier producten.

GroenLinks poponderonsje in Rotterdam

836

‘Sluiting van popzalen dreigt’ knalt het Rotterdams Dagblad vandaag op de voorpagina (iets genuanceerder op de site). Ik kon er niet bij zijn, maar Elbert Kelholt nam gisteren afscheid van het popoverleg dat hij zelf in zijn periode als GroenLinks-raadslid had helpen oprichten. Ter gelegenheid daarvan hadden de verzamelde poppodia een persbericht doen uitgaan.

Het advies van de RRKC, dat voor de muziek is opgesteld door Wim de Gelder, GroenLinks-burgemeester te Bloemendaal en eigenaar van een bedrijf in geluidstechniek te Rotterdam, maakt het de popsector niet eenvoudig. Waterfront, waar ik dan weer voorzitter van ben, komt er behoorlijk goed van af: bijna twee ton extra, na verlies van vijf ton aan loonsubsidies – tel uit je winst. Watt (voorheen Nighttown) dreigt het helemaal niet te halen en Worm krijgt het verlies aan loonsubsidies nauwelijks gecompenseerd.

Cultuurwethouder Orhan Kaya, ook GroenLinks, maant tot geduld. Eind mei gaat het college delibereren of er extra geld komt voor de cultuursector. Het overleg van cultuurdirecteuren heeft becijferd dat er acht miljoen per jaar bij moet om de zaak overeind te houden, en nog eens acht als er werk gemaakt moet worden van de nieuwe prioriteiten die B&W bedacht hebben.

Eigenlijk is het merkwaardig, bedacht ik dit alles overziend, dat maar liefst vier GroenLinksers zo’n prominente rol spelen in een kleine niche van de Rotterdamse cultuur. Maar misschien nog wel merkwaardiger is dat we elkaar eigenlijk zelden spreken en nog nooit met elkaar in een achterkamertje hebben gezeten. Als het iemand anders zou opvallen, zou die er zeker een complottheorie op loslaten, maar de praktijk is prozaïscher. We hebben met z’n vieren geen tijd voor een samenzwering.